หลักสูตร 2 ปริญญา (Dual Degree)

วิศวะมหิดล -ม. สแตรธไคลด์ เปิดรับวิศวเคมี และวิศวชีวการแพทย์ หลักสูตร 2 ปริญญา ป้อนตลาดนานาชาติ

วิศวะมหิดล -ม. สแตรธไคลด์ เปิดรับวิศวเคมี และวิศวชีวการแพทย์ หลักสูตร 2 ปริญญา ป้อนตลาดนานาชาติ

อีกความก้าวหน้าของการศึกษานานาชาติ หลักสูตร 2 ปริญญา(Dual Degree) ในประเทศไทย ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ ผศ. ดร. วนิดา คูอมรพัฒนะ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ นายโรเบิร์ต เกรแฮม ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ในโอกาสมาเยี่ยมชมความก้าวหน้าของความร่วมมือในหลักสูตรป.โท สองปริญญา(Dual Degree) และสานความร่วมมือทางวิชาการในหลักสูตรนานาชาติวิศวกรรมเคมี และ วิศวกรรมชีวการแพทย์ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างคุณภาพทางการศึกษายุคดิสรัพชั่นแก่คนรุ่นใหม่ ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสต์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านของมหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาในประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนความเป็นนานาชาติอุดมศึกษาในประเทศไทย ด้านการศึกษาระหว่างประเทศ (Transnational Education) ที่สนับสนุนโดย British Council โดยได้ดำเนินการเปิดหลักสูตร 2 ปริญญา (Dual Degree) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสแตรธไคลด์ (University […]