หลักสูตร Computer Innovation Engineering

CIE วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัล การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Turtle Bot 2018

CIE วิศวลาดกระบัง คว้ารางวัล การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ Turtle Bot 2018

ในงาน ICT-CSCC 2018 Robotic Contest และนิทรรศการไทยแลนด์ดิจิทัล ทรานสฟอร์เมชัน (Thailand Digital Transformation Exhibition) คณะกรรมการได้มอบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน หุ่นยนต์ระดับนานาชาติ “TURTLE BOT 2018 ” แก่นายโสภณภากร สุทธิขาว และนางสาวภัสสรา จันทร์โชติเสถียร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สาขาวิชาวิศวกรรมนานาชาติ หลักสูตร Computer Innovation Engineering ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ที่แสดงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ เสริมสร้างพัฒนานักศึกษาให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนความเชี่ยวชาญ และประยุกต์ใช้กับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาโลกด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัลในอนาคตได้ การจัดงานแข่งขัน TURTLE BOT 2018 ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษากว่า 20 แห่ง บริษัทเอกชน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเปิดเวทีประลองความสามารถด้านหุ่นยนต์แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมทักษะเทคโนโลยีหุ่นยนต์และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญไปประยุกต์ใช้และต่อยอด […]