หลักสูตร Industrial Automation

งานแจกประกาศนียบัตร DELTA Automation Academy 2017 เปิดเวที “นศ.ไทยเปิดใจ…ไทยแลนด์ 4.0”

งานแจกประกาศนียบัตร DELTA Automation Academy 2017  เปิดเวที “นศ.ไทยเปิดใจ…ไทยแลนด์ 4.0”

หนุ่มสาวคนรุ่นใหม่เป็นพลังขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยและโลก เยาวชนนักศึกษาจาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำกว่า 220 คนที่ผ่านหลักสูตร Industrial Automation ได้มาร่วมงานมอบประกาศนียบัตร “DELTA Automation Academy 2017” พร้อมทั้งเปิดเวทีความคิดของนักศึกษาจาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ เรื่อง “นักศึกษาไทยเปิดใจ…ไทยแลนด์ 4.0” (Empowering the next generation to Thailand 4.0) เกี่ยวกับบทบาทคนรุ่นใหม่กับการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนสู่ไทยแลนด์ 4.0 จัดโดย บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) และ 5 มหาวิทยาลัยของไทย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นเจ้าบ้านต้อนรับ ในงานมีนิทรรศการ DELTA และไทยแลนด์ 4.0 พร้อมกิจกรรมแข่งขัน 10 สุดยอดไอเดีย Automation สู่ Thailand 4.0 คุณเซีย เชน […]