หลุยเซียอาน่า คิกเช่น

เบอร์เกอร์คิง บราซิลใช้ซีเคียวเอสดีแวนจากฟอร์ติเน็ตในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน เพิ่มความปลอดภัยไซเบอร์ และลดค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย

เบอร์เกอร์คิง บราซิลใช้ซีเคียวเอสดีแวนจากฟอร์ติเน็ตในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน เพิ่มความปลอดภัยไซเบอร์ และลดค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย

ฟอร์ติเน็ตผู้นำระดับโลกด้านโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจรประกาศว่า เบอร์เกอร์คิง บราซิล (Burger King Brazil) ผู้ได้รับสิทธิ์ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ของเบอร์เกอร์คิงและร้านอาหารป๊อบอายส์ หลุยเซียอาน่า คิกเช่น (Popeyes Louisiana Kitchen) ได้ตัดสินใจใช้โซลูชั่นด้านความปลอดภัยสำหรับสาขา “ซีเคียวเอสดีแวน” (Secure SD-WAN) ของฟอร์ติเน็ตในการยกระดับประสิทธิภาพของเครือข่ายที่ช่วยลดความซับซ้อนของการปฏิบัติงาน เพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจ และพัฒนาด้านความปลอดภัยไซเบอร์ได้ทั่วทั้งองค์กรและร้านอาหารสาขา เบอร์เกอร์คิง บราซิลเป็นบริษัทในเครือของเบอร์เกอร์คิงอันเป็นเครือข่ายแฮมเบอร์เกอร์ฟาสต์ฟู้ดที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เบอร์เกอร์คิง บราซิลดำเนินกิจการในประเทศบราซิลมาเกือบ 20 ปีและมีร้านสาขามากกว่า 800 แห่งทั่วทุกรัฐในประเทศ รวมทั้งร้านอาหารป๊อบอายส์ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านอาหารของเบอร์เกอร์คิง บราซิลโดยได้เริ่มเปิดให้บริการในบราซิลมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 จนปัจจุบัน มีร้านสาขาจำนวน 23 แห่งให้บริการแก่ลูกค้าหลายพันรายต่อวัน ทางร้านสาขาต่างพึ่งพาเครือข่ายภายในขององค์กรเพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆ จากคำสั่งซื้อของลูกค้าและใช้ในงานวิเคราะห์ข้อมูล ธุรกิจแฟรนไชส์เครือข่ายร้านอาหารของเบอร์เกอร์คิง บราซิลมีอัตราการเติบโตสูง มีจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ส่งให้องค์กรมีข้อกำหนดด้านโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยทางดิจิทัลสูงมากขึ้นเช่นกัน หลังจากที่เบอร์เกอร์คิง บราซิลได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของระบบความปลอดภัยพื้นฐานของตนแล้ว พบว่ามีความจำเป็นต้องเร่งยกระดับกระบวนการด้านความปลอดภัยให้ทันสมัยมากขึ้น องค์กรจึงมองหาโซลูชั่นความปลอดภัยที่สามารถสร้างศักยภาพในการมองเห็นและการควบคุมเครือข่าย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นใช้ปรับปรุงฐานข้อมูลภายในและความปลอดภัยของลูกค้าทั่วทั้งองค์กรและร้านอาหารสาขา นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานของร้านสาขาและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางดิจิทัลต้องการโซลูชั่นที่มีความยืดหยุ่นสูง ปรับขนาดได้และสามารถเติบโตไปพร้อมกับองค์กรได้ดี เบอร์เกอร์คิง บราซิลจึงได้ตัดสินใจเลือกใช้โซลูชั่นด้านความปลอดภัยสำหรับสาขา “ซีเคียวเอสดีแวน” ของฟอร์ติเน็ตที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพการมองเห็นในเครือข่าย ป้องกันข้อมูลให้พ้นภัยคุกคาม […]