หอการค้ามาเลเซีย-ไทย

หอการค้ามาเลเซีย-ไทยจัดงานดินเนอร์ทอล์ค

หอการค้ามาเลเซีย-ไทยจัดงานดินเนอร์ทอล์ค

มร.เย็บ ซู ชวน (ขวา) ประธานหอการค้ามาเลเซีย-ไทย จัดงานดินเนอร์ทอล์คเรื่อง “Disruption Economy – Swim or Sink” โดยได้รับเกียรติจากคุณกรณ์ จาติกวณิช (ที่ 2 จากขวา) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย และศ.ดร. ธรรมภิลัย ศรีการธาน (ซ้าย) หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหนานหยาง สิงคโปร์ และกรรมการบริหาร ศูนย์วิจัยความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สถาบันเทคโนโลยีหนานหยาง ประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้ร่วมเสวนา โดยมีคุณวิกรม กรมดิษฐ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานในครั้งนี้ ******** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หอการค้ามาเลเซีย-ไทย คุณเกศสุดา สุวรรณจันทร์ โทร.0-2108-1842 อีเมล: admin@mtcc.or.th เว็บไซต์ www.mtcc.or.th

หอการค้าไทย-มาเลเซียบริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดกระแชง “จันทไพโรจน์วิทยา” อยุธยา

หอการค้าไทย-มาเลเซียบริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนวัดกระแชง “จันทไพโรจน์วิทยา” อยุธยา

ดร. ฮุย คิม บู (ซ้าย) รองประธานหอการค้ามาเลเซีย-ไทย และมร. วี. ที. เต็น (ที่ 2 จากขวา) กรรมการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมหอการค้ามาเลเซีย-ไทย และประธาน Kelab Malaysia of Thailand เป็นตัวแทนองค์กรมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง พริ้นเตอร์ 4 เครื่อง และโต๊ะคอมพิวเตอร์ 20 โต๊ะ แก่นางสาวสุนันท์ บุญศักดิ์ ครูใหญ่โรงเรียนวัดกระแชง “จันทไพโรจน์วิทยา” เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของการเข้าสู่ยุคดิจิทัล โครงการช่วยเหลือโรงเรียนวัดกระแชง “จันทไพโรจน์วิทยา” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของหอการค้ามาเลเซีย-ไทยและ Kelab Malaysia of Thailand ที่ทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ******** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หอการค้ามาเลเซีย-ไทย คุณเกศสุดา สุวรรณจันทร์ โทร.0-2108-1842 อีเมล: admin@mtcc.or.th เว็บไซต์ www.mtcc.or.th