หอการค้าอเมริกันประจำประเทศไทย

ตอบแทนสังคม

ตอบแทนสังคม

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย เวียดนามและกัมพูชา และ นครินทร์ ศิวะโกเศศ ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม ร่วมกับ มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยร่วมบริจาคเงินจำนวน 44,000 บาท เพื่อสร้างห้องสมุดอัจฉริยะและจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านซับใต้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี สุริยา พลกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันก่อน

เพื่อสังคมดีเด่น

เพื่อสังคมดีเด่น

ลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัลด้านกิจการเพื่อสังคมดีเด่น สาขา SME Category จาก นายเกล็น ทาวน์เซนต์ เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Awards 2015 จัดโดยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันประจำประเทศไทย (AMCHAM) ในโอกาสที่เจอเนสส์ได้ร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมตอบแทนสังคมเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ ตามโครงการเจอเนสส์ คิดส์ ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของเจอเนสส์ โกลบอล ในอันที่จะช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสทั่วโลกให้ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมเพื่อเข้าถึงการมีสุขภาพดี, โอกาสในการเรียนหนังสือ และได้รับการปกป้องในฐานะเยาวชน ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้