หอการค้าเมืองทวาย

ดั๊บเบิ้ล เอ ต้อนรับหอการค้าเมียนมา เยี่ยมชมโมเดล “กระดาษจากคันนา” จำหน่ายทั่วโลก

ดั๊บเบิ้ล เอ ต้อนรับหอการค้าเมียนมา เยี่ยมชมโมเดล “กระดาษจากคันนา” จำหน่ายทั่วโลก

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา เปิดบ้านต้อนรับคณะนักธุรกิจหอการค้าเมืองทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำโดย Mr.Ye Htut Naing ประธานหอการค้าเมืองทวายฯ เข้าเยี่ยมชมนวัตกรรม ในกระบวนการผลิตกระดาษคุณภาพของไทยที่จำหน่ายไปแล้ว 138 ประเทศทั่วโลก พร้อมชมภาพยนตร์แบบ 4 มิติ เพื่อเรียนรู้โมเดล “กระดาษจากคันนา” มาตรฐานใหม่ของโลกในการผลิตกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดโลกร้อน ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรกว่า 1.5 ล้านราย จากการปลูกต้นกระดาษบนคันนา ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ ปราจีนบุรี