หอการค้าแฟร์

หอการค้าไทย จัดงาน แสดงสินค้าหอการค้าแฟร์ 2018

หอการค้าไทย จัดงาน แสดงสินค้าหอการค้าแฟร์ 2018

หอการค้าไทย จัดงาน แสดงสินค้าหอการค้าแฟร์ 2018 นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานคณะกรรมการการแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทย ร่วมเป็นประธาน จัดแถลงข่าวเรื่อง “การจัดงาน แสดงสินค้าหอการค้าแฟร์ (TCC FAIR) 2018” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนที่สำคัญ และกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดภายในประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยมี นายภูษิต ศศิธรานนท์, นางสาวธนวรรณ เถาว์มูล, คุณศิรินา ปวโรฬ่ารวิทยา มาร่วมงาน ณ อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย เมื่อเร็วๆนี้