หอการค้าไทย-แคนาดา

หอการค้าไทย-แคนาดาพาณิชย์ (TCCC) บริจาคเงินสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์ผ่าตัดต้อกระจกมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (PECF)

หอการค้าไทย-แคนาดาพาณิชย์ (TCCC) บริจาคเงินสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์ผ่าตัดต้อกระจกมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (PECF)

นายแพทย์ดำรงพันธ์ วัฒนะโชติ รองประธานกรรมการ, แพทย์หญิงโสมสราญ วัฒนะโชติ กรรมการเลขานุการ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน รับมอบเงินบริจาคจำนวน 700,000 บาท จาก Mr.Ron Livingston ประธานหอการค้าไทย-แคนาดาพาณิชย์ (TCCC) และคณะผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์ผ่าตัดต้อกระจก มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน (PECF) ณ ห้องบอลรูม โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558