หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

SoA+D ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Ming Chuan University เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ “เต็กสมัยนี้” Architecture Thesis Show 2019

SoA+D ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Ming Chuan University เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ “เต็กสมัยนี้” Architecture Thesis Show 2019

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ดร. อัจฉราวรรณ จุฑารัตน์ ประธานภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Jeanne Lee (Assistant to the President, Associate Dean of the School of Design and Chairperson of Department of Architecture ) พร้อมด้วย Dr. Mingkang Liang (Associate Professor, Department of Architecture) และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 คนจาก Ming Chuan University ประเทศไต้หวัน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมงานนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ Nowadays เต็กสมัยนี้: SoA+D Architecture […]

อภิปรายสาธารณะ “Born in Limbo”

อภิปรายสาธารณะ “Born in Limbo”

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และชุมทางอุษาคเนย์ (SEA Junction) ขอเชิญร่วมฟังการอภิปรายสาธารณะในหัวข้อ “Born in Limbo” โดยผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ องค์กรภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงตัวแทนแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์ที่อาศัยในประเทศไทย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อสร้างความตระหนักถึงสถานการณ์และแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กชาวเมียนมาร์ที่ติดตามพ่อแม่ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย และเด็กที่เกิดจากแรงงานข้ามชาติและไม่ได้รับการจดทะเบียนแจ้งเกิด ทำให้เด็กเหล่านี้อยู่ในสถานไร้ตัวตนเป็น “เด็กชายขอบ” ที่ถูกหลงลืมขาดสถานะบุคคล ขาดสิทธิ์การเป็นพลเมืองทั้งการเป็นพลเมืองของประเทศต้นทางของพ่อแม่ และสิทธิ์การเป็นพลเมืองของประเทศไทย ทำให้ไม่ได้รับสิทธิพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา ทำให้เด็กกลุ่มนี้มีโอกาสสูงมากที่จะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ งานอภิปรายสาธารณะ “Born in Limbo” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ห้อง 501 ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ดึงช่างภาพสารคดีระดับโลก “เซบาสเทียว ซาลกาโด้” โชว์ผลงานภาพถ่ายระดับมาสเตอร์พีชครั้งแรกในเมืองไทย

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ ดึงช่างภาพสารคดีระดับโลก “เซบาสเทียว ซาลกาโด้” โชว์ผลงานภาพถ่ายระดับมาสเตอร์พีชครั้งแรกในเมืองไทย

นิทรรศการภาพถ่ายระดับโลก Sebastião Salgado: The World Through His Eyes จะจัดแสดงในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเปิดแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี กรุงเทพฯ – สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ หอศิลป์ซุนดารัม ทากอร์ (Sundaram Tagore) จัดนิทรรศการภาพถ่ายระดับโลก“Sebastião Salgado: The World Through His Eyes” ซึ่งเป็นการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานนิทรรศการแสดงภาพถ่ายที่สมควรเข้าร่วมชมมากที่สุดในโลก (The World’s Best Attended Photo Show) ซึ่งได้รวบรวมผลงานภาพถ่ายขาว-ดำของช่างภาพสารคดีระดับโลกชาวบราซิล เซบาสเทียว ซาลกาโด (Sebastião Salgado) ตั้งแต่ปี 2529 จนปัจจุบัน เพื่อนำมาจัดแสดงในระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 […]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนางานออกแบบเชิงบูรณาการ ในหัวข้อ “ทำไทยให้เป็นเทรนด์”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนางานออกแบบเชิงบูรณาการ ในหัวข้อ “ทำไทยให้เป็นเทรนด์”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนางานออกแบบเชิงบูรณาการ ในหัวข้อ “ทำไทยให้เป็นเทรนด์” โดย 6 วิทยากรผู้ลงมือทำไทยให้เป็นเทรนด์ในสาขาต่างๆ สาขาการออกแบบกราฟฟิก สันติ ลอรัชวี และ จักรกฤษณ์ อนันตกุล สาขาโฆษณาและการตลาด ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์ และ นุวีร์ เลิศบรรณพงษ์ สาขาภาพยนตร์และอนิเมชั่น คมภิญญ์ เข็มกำเนิด และ ภาคภูมิ วงค์ภูมิ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 – 17:00 น. ห้องประชุมเอนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) จัดโดย หลักสูตร บัณฑิตศึกษา สาขาศิลปะและการออกแบบ คณะมัณฑณศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร