องค์การสวนพฤกษศาสตร์

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและการบริหารและการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ องค์การสวนพฤกษศตร์ ครั้งที่ 12562

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและการบริหารและการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ องค์การสวนพฤกษศตร์ ครั้งที่ 12562

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและการบริหารและการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ องค์การสวนพฤกษศตร์ ครั้งที่ 12562

ระชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ฯ ครั้งที่ 1/2562

ระชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ฯ ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล ประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ฯ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การจัดทำฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การจัดทำฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel

ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2562 ส่วนทรัพยากรมนุษย์ และ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร การจัดทำฐานข้อมูลด้วย Microsoft Excel โดยมีนางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร กล่าวเปิดการอบรมฯ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดทำฐานข้อมูลและการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Excel และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีนายพัชร์ กัลยาณมิตร สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงาน สำนักบริหาร สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อ.ส.พ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)

อ.ส.พ.  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM)

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (EVM) ครั้งที่ 3 ให้แก่บุคลากรองค์การฯ เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจตรงกันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีนายสาคร ชนะไพฑูรย์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง ของกิจการโคนมแห่งประเทศไทย องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การสะพานปลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักบริหาร สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

“มหกรรมลาบเมือง” ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562

“มหกรรมลาบเมือง” ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร่วมจัดนิทรรศการผักกับลาบ พร้อมสานสัมพันธ์กับสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายพันธมิตรด้านการตลาด ภายในงาน “มหกรรมลาบเมือง” ครั้งที่ 44 ประจำปี 2562 จัดโดยชมรมสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ นายวิทยา ปองอมรกุล นักวิชาการพฤกษศาสตร์ ได้รับเชิญให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินผักกับลาบ ณ ลานกิจกรรมอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อ.ส.พ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี พร้อมเปิดเส้นทางประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จฯ

อ.ส.พ. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี พร้อมเปิดเส้นทางประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จฯ

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร อ.ส.พ. และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพิธีทางศาสนา นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องไทยธรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีเปิดเส้นทางประวัติศาสตร์ 1 ในเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ “น้ำตก – สวนหิน – วงศ์ไทร – เรือนกล้วยไม้ไทย” ซึ่งเป็นเส้นทางธรรมชาติที่มีความสวยงามร่มรื่น ปกคลุมด้วยพันธุ์พืชนานาชนิด ทั้งที่เติบโตขึ้นเองตามธรรมชาติและที่จัดปลูกเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช […]

อ.ส.พ.จัดสัมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขาในพื้นที่ภาคใต้

อ.ส.พ.จัดสัมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขาในพื้นที่ภาคใต้

อ.ส.พ.จัดสัมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สาขาในพื้นที่ภาคใต้

ประชุมเชิงปฎิบัติการกำหนดอัตลักษณ์เสริมสร้างคุณค่า Brand ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประชุมเชิงปฎิบัติการกำหนดอัตลักษณ์เสริมสร้างคุณค่า Brand ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประชุมเชิงปฎิบัติการกำหนดอัตลักษณ์เสริมสร้างคุณค่า Brand ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประชุมเชิงปฎิบัติการกำหนดอัตลักษณ์เสริมสร้างคุณค่า Brand ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประชุมเชิงปฎิบัติการกำหนดอัตลักษณ์เสริมสร้างคุณค่า Brand ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประชุมเชิงปฎิบัติการกำหนดอัตลักษณ์เสริมสร้างคุณค่า Brand ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรพรรณพืช

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรพรรณพืช

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นายภราดร หอมแย้ม รองผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหารพร้อมด้วย บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 15 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรพรรณพืช ภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

1 2 3 33