องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี

งาน “BUSAN, GYEONGNAM, JEJU TOURISM PRESENTATION”

งาน “BUSAN, GYEONGNAM, JEJU TOURISM PRESENTATION”

ตัวแทน สำนักงานการท่องเที่ยวเมืองพูซาน, จังหวัดเคียงนัม, และ เชจู ร่วมกับ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาหลี (อสท.เกาหลี) จัดงาน “BUSAN, GYEONGNAM, JEJU TOURISM PRESENTATION” เมื่อพฤหัสที่ 27 กรกฎาคม 2560 โดยมีบริษัททัวร์ชั้นนำของไทย เข้าร่วมกันอย่างคับคั่ง เพื่อรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ของเมืองดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการจัดโปรแกรมทัวร์เกาหลี สู่สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ