อบจ. สุพรรณบุรี ปลุกทักษะด้านดิจิทัล ดึงข้าราชการท้องถิ่นก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

อบจ. สุพรรณบุรี ปลุกทักษะด้านดิจิทัล ดึงข้าราชการท้องถิ่นก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

อบจ. สุพรรณบุรี ปลุกทักษะด้านดิจิทัล ดึงข้าราชการท้องถิ่นก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

อบจ. สุพรรณบุรี ปลุกทักษะด้านดิจิทัล ดึงข้าราชการท้องถิ่นก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดเวทีสัมมนา “โครงการเตรียมความพร้อมการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านดิจิทัล” ยกระดับข้าราชการ และบุคลากรท้องถิ่นก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการเสริมสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ต่อยอดนโยบายรัฐบาลด้วยการเป็นรัฐบาลดิจิทัล หลังจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริม พัฒนา บุคลากรท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 160,000 คน จาก อปท. 7,852 แห่ง และเพื่อเป็นการตอบรับนโยบายรัฐบาลที่ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงเห็นควรให้เร่งเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำร่องบุคลากรจาก อบจ.สุพรรณบุรี จำนวน 200 ชีวิต ซึ่งนับเป็นการประเดิมการประเมินสมรรถะด้านดิจิทัลกับบุคคลากรท้องถิ่นพื้นที่ภาคกลางเป็นแห่งแรก นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ บอกว่าการประเมินบุคลากรภาครัฐในจังหวัดแพร่ไปก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2561 สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพด้านดิจิทัลให้กับภาครัฐในเขตพื้นที่ภาคเหนือได้แล้วกว่า 500 คน ความร่วมมือในครั้งนี้จึงนับเป็นการต่อยอดผลิตบุคลากรภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้บริการประชาชน รองรับนโยบายรัฐบาล ในการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน ด้านนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ยืนยันพร้อมสนับสนุนบุคลากรเพื่อเข้ารับการประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลให้กับบุคลากรท้องถิ่น […]