อบรม

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม (อบรม Online) “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint”

โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม (อบรม Online) “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint”

คณะ ICT ม.มหิดล ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วม >>โครงการสร้างเสริมทักษะด้าน ICT สู่สังคม (อบรม Online) “SMART with ICT: การออกแบบ Flat Graphic ด้วย PowerPoint” >เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สูตรสำเร็จการจัดการข้อร้องเรียน

สูตรสำเร็จการจัดการข้อร้องเรียน

สูตรสำเร็จการจัดการข้อร้องเรียน หากคุณหาทางแก้ปัญหาให้กับลูกค้าไม่ได้ในขณะที่ลูกค้าร้องเรียน ให้คุณคิดว่า “หากเราเป็นลูกค้า เราอยากได้อะไรจากการร้องเรียนครั้งนั้น ลูกค้าย่อมต้องการเช่นเดียวกัน” แล้วให้คุณทำอย่างที่ลูกค้าอยากแต่ต้องอยู่ในกรอบและแนวปฏิบัติขององค์กรที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้นให้จัดการข้อร้องเรียนอย่างสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า อย่างจัดการอย่างตัดลูกค้าทิ้ง หากคุณทิ้งลูกค้า ในที่สุดลูกค้าจะทิ้งคุณและจะหายไปทั้งหมด “เราต้องเล่นละครโรงเล็กให้ลูกค้าดูขณะที่กำลังรับข้อร้องเรียน แสดงบทบาทให้รับรางวัลนักแสดงดีเด่นประจำปีให้ได้ คุณต้องเล่นบทเดียวคือ บทตัวเอก ไม่ว่าคุณจะเป็นนางเอก หรือ พระเอก ทั้งนี้ คุณจะต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอ และที่สำคัญคุณต้องรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าคุณผ่านบทละคระนั้นไปให้ได้ โดยเมื่อจบละครฉากนั้น คุณจะต้องจบมันไปได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด Cr.หนังสือรับมืออย่างไรเมื่อลูกค้าโกรธ โดย ดร.ชัยสมพล ชาวประเสริฐ(ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์) และอ.สุพจน์ กฤษฎาธาร ซึ่งสามารถหาอ่านฟรีได้ที่ se-ed บุ๊คทุกสาขา หรือ สร้างประสบการณ์ตรงกับท่านอาจารย์ทั้ง 2 ได้ที่ http://hipotraining.co.th/ ที่นี่เรามีหลักสูตรให้ท่านเลือกมากมาย #ฝากลิงค์สำหรับท่านที่สนใจดูสไตส์การสอนของท่านวิทยากร https://www.youtube.com/channel/UCologhRQb2uKE8HkxKTbVag

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด HIPO Training and Consultancy Co., Ltd. สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลในทุกด้าน เน้นหลักสูตรแห่งคุณภาพ โดยจัดทำขึ้นเฉพาะ (Customized) และเป็นที่ปรึกษาประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ผู้เข้าสัมมนาต้องได้รับความรู้หลากหลายจากประสบการณ์จริง ดังนั้น ทุกหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดให้ลูกค้าทุกราย จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก่การนำไปใช้งานได้จริงตามลักษณะธุรกิจของลูกค้า แม้แต่หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (Public course) วิทยากรก็จะปรับเปลี่ยนโดยยกตัวอย่างที่ตรงกับปัญหาจริงของลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย 5 หมวดหมู่หลัก 1.หลักสูตร บริการ (Service Course) 2.หลักสูตร การขายและการตลาด (Sales and Marketing Course) 3. หลักสตร หัวหน้างาน/ผู้บริหาร (Supervisor / Manager Course) 4. หลักสูตร ความคิดและทักษะอื่นๆ (Thinking and other) 5. หลักสูตร […]

หลักสูตร…กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 26 ก.พ. 63)

หลักสูตร…กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ (อบรม 26 ก.พ. 63)

กลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศงานธุรการ วิทยากร: อาจารย์ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์ ประสบการณ์ทำงานในอดีต ผู้จัดการส่วนบริหารธุรการ บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย เลขานุการ ฝ่ายขาย ฝ่ ายการโฆษณา และฝ่ายขุดเจาะน้ำมัน บริษัท เอสโซ่แสตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด เลขานุการบริหาร ฝ่ายการตลาดและฝ่ายจัดการ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เลขานุการ ฝ่ายบุคคล บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ปัจจุบัน เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายและฝึกอบรม ให้กับสถาบันภาครัฐและเอกชนชั้นนำมากมาย 26 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 – 16.00 น. **โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หลักการและเหตุผล งานธุรการเป็นสายสนับสนุนสายหลักให้สามารถดำเนินธุรกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จช่วยให้การทำงานสะดวก รวดเร็วรวมถึงเป็นการช่วยควบคุม และดูแลงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ การเสริมคุณค่าให้งานธุรการจึงเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบในสายงานและเรียนรู้เทคนิคในการบริหารจัดการงานซึ่งในหลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาตนเองทั้งในด้านของบุคลิกภพเทคนิคการประสานงานภายในองค์กร และการบริการที่ประทับใจ ตลอดจนการพัฒนาระบบของงานธุรการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นกับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับองค์กรอีกด้วย วัตถุประสงค์ 1. […]

หลักสูตร…การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 25 ก.พ. 63)

หลักสูตร…การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (อบรม 25 ก.พ. 63)

การบริหารงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี 25 กุมภาพันธ์ 2563 09.00 – 16.00 น. ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หลักการและเหตุผล ท่านทราบหรือไม่ว่าปัญหาส่วนใหญ่ของหัวหน้ามือใหม่ป้ายแดงที่ได้เลื่อนขั้นจากพนักงานที่ทำงานดี มีความสามารถจนเข้าตาผู้บริหารนั้น คืออะไร… ทำไมพวกเขาผู้ซึ่งเคยเป็นดาวเด่นในฐานะพนักงาน แต่กลับตกม้าตายเมื่อต้องมารับบทบาทหัวหน้ามือใหม่ โดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายขาย สาเหตุส่วนหนึ่งเพราะหัวหน้างานโดยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง […]

หลักสูตร…Super Leadership อบรม 24 ก.พ. 63

หลักสูตร…Super Leadership อบรม 24 ก.พ. 63

Super Leadership วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพกว่า 30 ปี 24 กุมภาพันธ์ 2563 9.00 – 16.00 ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร) *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม หลักการและเหตุผล ทุกองค์กรต้องอาศัยหัวหน้างานที่มีทักษะและความสามารถอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องมีมุมมองในการบริหารงานในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกค้า การดูแลลูกน้อง รวมถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายงานอื่นๆ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นไป หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม […]

“หม่อมเต่า” ถกสถานประกอบกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก รับมือผลกระทบการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก

“หม่อมเต่า” ถกสถานประกอบกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก รับมือผลกระทบการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก

  กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญผู้ประกอบกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือประเภทกิจการในกลุ่มพลาสติก หารือร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบจากการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงแรงงาน           หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยในฐานะประธานการประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกว่า การขับเคลื่อนเรื่องขยะพลาสติก รัฐบาลได้เร่งรัดการดำเนินแผนงานตามโรดแมปการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573 มีเป้าหมายลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งภายในปี 2565 ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกเป็นกิจกรรมชื่อ “Everyday Say No To Plastic Bags” จากการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐบาล ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลอดจนร้านสะดวกซื้อทั้ง 75 บริษัท     ทั่วประเทศ เพื่อเป็นสัญลักษณ์การขับเคลื่อน ลด ละ เลิกใช้พลาสติกเริ่มจากงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว     ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นำไปสู่การแก้ปัญหาขยะพลาสติกให้เป็นรูปธรรม จากสถานการณ์ดังกล่าว  อาจส่งผลกระทบกับผู้ประกอบกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก หรือประเภทกิจการในกลุ่มพลาสติก ซึ่งหากสถานการณ์รุนแรงถึงขั้นเลิกกิจการ ก็อาจส่งผลให้ลูกจ้างตกงาน ดังนั้น จึงได้เชิญมาร่วมกันหารือ รับฟังข้อเสนอแนะ […]

กสร.ผลักดันมาตรฐานแรงงานไทย เสริมสร้าง CSR ในสถานประกอบการ

กสร.ผลักดันมาตรฐานแรงงานไทย เสริมสร้าง CSR ในสถานประกอบการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดโครงการการอบรมการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเสริมสร้างให้ธุรกิจมีการพัฒนาที่ยั่งยืน นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) กล่าวในฐานะประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทยว่า กสร.ได้กำหนดนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเสริมสร้างให้ธุรกิจมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standards : TLS) เป็นข้อกำหนดที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล สถานประกอบการที่นำข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทยไปปฏิบัตินอกจากจะก่อให้เกิดสภาพการจ้างที่เป็นธรรม แรงงานมีผลิตภาพที่ดี สร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานให้เกิดขึ้นในองค์กร อันเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับสถานประกอบการอีกทางหนึ่งด้วย นายอนันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สถานประกอบการที่สนใจนำมาตรฐานแรงงานไทยไปใช้ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยต่อไป กสร. จึงได้จัดการอบรมการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทยขึ้น โดยในวันนี้ เป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้แทนสถานประกอบการในพื้นที่เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตดินแดง ที่ให้ความสนใจในการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน ๒๐ คน

1 2 3 10