อบรมทักษะอาชีพ

อบรมฟรีหลักสูตรธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

อบรมฟรีหลักสูตรธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดอบรมฟรีโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (ทักษะการประกอบอาชีพเบื้องต้น) ประจำปี 2558หลักสูตรธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 เนื้อหาหลักสูตร อาทิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาชีพการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การบริหารจัดการด้านการตลาด กลยุทธ์การขาย การจัดการด้านการผลิตและบุคลากร ฯลฯ รับจำนวนจำกัด 40 คน สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียด โทร.0-2878-5000 ต่อ 5029 www.ubi.siamtechu.net