อลิอันซ์ ครองอันดับหนึ่งแบรนด์ประกันที่มีมูลค่าสูงสุดของโลก 3 ปีติดต่อกัน

อลิอันซ์ ครองอันดับหนึ่งแบรนด์ประกันที่มีมูลค่าสูงสุดของโลก 3 ปีติดต่อกัน

อลิอันซ์ ครองอันดับหนึ่งแบรนด์ประกันที่มีมูลค่าสูงสุดของโลก 3 ปีติดต่อกัน

อลิอันซ์ ครองอันดับหนึ่งแบรนด์ประกันที่มีมูลค่าสูงสุดของโลก 3 ปีติดต่อกัน • เป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงหนึ่งเดียว ที่ติดอันดับ “แบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุด” ใน 50 อันดับแรก • มูลค่าแบรนด์อลิอันซ์ เติบโตขึ้น 8.1% จากปี 2558 อยู่ที่ 18.6 พันล้านยูโร (ประมาณ 726 พันล้านบาท*) จากการจัดอันดับมูลค่าแบรนด์ระดับโลก โดย Brand Finance Global 500 ranking อลิอันซ์ ยังคงครองตำแหน่งแบรนด์ประกันที่มีมูลค่าสูงสุดของโลกไว้ได้ 3 ปีติดต่อกัน และเป็นบริษัทประกันชีวิตเพียงรายเดียว ที่ติดอยู่ใน 50 อันดับแรกจากทุกธุรกิจทั่วโลก การเติบโตขึ้นของเบี้ยประกันภัย ส่งผลให้มูลค่าแบรนด์อลิอันซ์เติบโตขึ้นถึง 8.1% จาก 17.2 พันล้านยูโร (ประมาณ 672 พันล้านบาท) อยู่ที่ 18.6 พันล้านยูโร (ประมาณ 726 พันล้านบาท) โดย อลิอันซ์ […]