อลิอันซ์ อยุธยา เผยทิศทางธุรกิจปี 59 เดินหน้าต่อยอดกลยุทธ์ระดับโลกของกลุ่มอลิอันซ์ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

อลิอันซ์ อยุธยา เผยทิศทางธุรกิจปี 60 ปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เน้นเพิ่มตัวแทนใหม่ ดันยอดผลิตภัณฑ์คุ้มครองขึ้นแท่นผู้นำตลาด ตั้งเป้าเบี้ยรับรวม 32,500 ล้านบาท

อลิอันซ์ อยุธยา เผยทิศทางธุรกิจปี 60 ปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เน้นเพิ่มตัวแทนใหม่ ดันยอดผลิตภัณฑ์คุ้มครองขึ้นแท่นผู้นำตลาด ตั้งเป้าเบี้ยรับรวม 32,500 ล้านบาท

อลิอันซ์ อยุธยา เผยทิศทางธุรกิจปี 60 ปรับองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เน้นเพิ่มตัวแทนใหม่ ดันยอดผลิตภัณฑ์คุ้มครองขึ้นแท่นผู้นำตลาด ตั้งเป้าเบี้ยรับรวม 32,500 ล้านบาท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เผยทิศทางการดำเนินงานปี 2560 ลั่นเดินหน้ากลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางที่ประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นเสริมแกร่งใน 3 ด้าน ได้แก่ นำองค์กรเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มจำนวนตัวแทนใหม่ และมุ่งเน้นออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำตลาดด้านผลิตภัณฑ์เพื่อความคุ้มครอง ด้วยยอดเบี้ยรับรวม 32,500 ล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้ นายไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า ในปี 2559 ธุรกิจประกันชีวิตได้รับผลกระทบอย่างมาก จากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม จากการที่ อลิอันซ์ อยุธยา ได้ใช้กลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเป็นกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแม้แต่ออกแบบช่องทางการขายหรือการสื่อสารกับลูกค้า จึงทำให้เราสร้างความสำเร็จในปี 2559 ได้มากมาย ได้แก่ คะแนนความพึงพอใจที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์จนอยากแนะนำต่อ หรือ […]

อลิอันซ์ อยุธยา เผยทิศทางธุรกิจปี 59

อลิอันซ์ อยุธยา เผยทิศทางธุรกิจปี 59

อลิอันซ์ อยุธยา เผยทิศทางธุรกิจปี 59 นายไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เผยกลยุทธ์ธุรกิจ ปี 59 มุ่งเน้นยึดศูนย์กลางลูกค้า เน้นดิจิทัล ก้าวสู่ขับเคลื่อนการเติบโต พร้อมลุยเพิ่มตัวแทนใหม่ 7,800 คน ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์คุ้มครองเป็น 33% พร้อมเร่งพัฒนาศักยภาพการขายและการให้บริการที่ดีเยี่ยม ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 6,100 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับรวม 31,000 ล้านบาท

อลิอันซ์ อยุธยา เผยทิศทางธุรกิจปี 59 เดินหน้าต่อยอดกลยุทธ์ระดับโลกของกลุ่มอลิอันซ์ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

อลิอันซ์ อยุธยา เผยทิศทางธุรกิจปี 59 เดินหน้าต่อยอดกลยุทธ์ระดับโลกของกลุ่มอลิอันซ์ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

อลิอันซ์ อยุธยา เผยทิศทางธุรกิจปี 59 เดินหน้าต่อยอดกลยุทธ์ระดับโลกของกลุ่มอลิอันซ์ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นดิจิทัล ขับเคลื่อนการเติบโต เล็งเพิ่มตัวแทนใหม่ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์คุ้มครองเป็น 33% ยึดหัวหาดเจ้าตลาดผลิตภัณฑ์คุ้มครอง อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เดินหน้าต่อยอดกลยุทธ์ระดับโลกของกลุ่มอลิอันซ์ ได้แก่ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นดิจิทัล และก้าวสู่ ขับเคลื่อนการเติบโต พร้อมประกาศยึดตำแหน่งผู้นำในผลิตภัณฑ์คุ้มครอง เพิ่มสัดส่วนเป็น 33% ลุยเพิ่มตัวแทนใหม่ 7,800 พร้อมเร่งพัฒนาศักยภาพการขายและการให้บริการที่ดีเยี่ยม ตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับปีแรก 6,100 ล้านบาท เบี้ยประกันภัยรับรวม 31,000 ล้านบาท นายไบรอัน สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า จากกลยุทธ์ระดับโลกของกลุ่มอลิอันซ์ในปีนี้ที่มุ่งเน้นพัฒนาใน 5 ประเด็นหลัก คือ ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นดิจิทัล มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านเทคนิค ขับเคลื่อนการเติบโต และสร้างโอกาสความสำเร็จที่เท่าเทียมให้แก่พนักงานในองค์กร ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพที่จะทำให้บริษัทในกลุ่มอลิอันซ์ทั่วโลกเดินหน้าขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ดังนั้น อลิอันซ์ อยุธยาจึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้เป็นทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปีนี้ โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นที่หนึ่งในเรื่องผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพของไทย พร้อมเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์คุ้มครองเป็น […]