อสังหาริมทรัพย์ วิกฤต ธงชัย ปิยสันติวงศ์

อสังหาไทย 60 ส่อแววทรุดหนัก 4 ปัจจัยรุมฉุดตลาดดิ่งในรอบ 20 ปี

อสังหาไทย 60  ส่อแววทรุดหนัก 4 ปัจจัยรุมฉุดตลาดดิ่งในรอบ 20 ปี

ธงชัย ปิยสันติวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเนอจี จำกัด และวางนักกลยุทธอสังหาฯ ประสบการณ์กว่า 20 ปี ชี้ในการสัมมนาหัวข้อ วิกฤต ทางรอด อสังหา 2017 ว่า สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ไทยในปีนี้ที่มีความน่ากังวลอย่างมาก จากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกปัจจุบันที่อยู่ในภาวะถดถอย ทำให้ตลาด อสังหาของไทยซบเซามาอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา มีสต็อกอสังหาที่ยังคงค้างหลายหมื่นยูนิต จึงส่งผลกระทบจนถึงปัจจุบัน ที่จะก่อให้เกิดความสภาวะตลาดถดถอย โดยสิ่งที่น่าห่วงที่สุดในปีนี้คือ ปัจจัยลบ 4 ด้านที่ประกอบกันทุกแง่มุมในรอบ 20 ปี คือ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ที่มีผลกระทบต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี ดังนั้นในปีนี้ภาวะเศรษฐกิจ ที่ตกต่ำมาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความรุนแรงมากกว่าในหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งการไม่อนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน ซึ่งก่อให้เกิดการชะลอตัวในการซื้อขาย เนื่องจากผู้ ประกอบการจำนวนมากไม่สามารถดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง บางรายอาจเกิดภาวะขาดสภาพ คล่องทางการเงินและส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้ และด้วยสภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงทั่วโลก จึงส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง อย่างมาก และกระทบต่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ในไทย ที่ไม่สามารถสร้างยอดขายได้ตรงตามเป้า ดังนั้นจึงเกิดสงครามราคาของผู้ประกอบการอสังหา โดยผู้ประกอบการรายใหญ่จำนวนมาก ลดราคายูนิตลงมาเทียบเท่าหรือต่ำกว่าผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งนั่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประ กอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ และอาจกระทบไปถึงภาพรวม อสังหาไทย จนเกิดเป็นวิกฤตการณ์เศรษฐกิจระดับประเทศได้ นอกจากนี้ […]

กูรูชี้อสังหาปี 60 ดิ่งหนัก เล็ง 4 ปัจจัยพาตลาดร่วง แนะรายย่อยเตรียมรับศึกหนัก

กูรูชี้อสังหาปี 60 ดิ่งหนัก เล็ง 4 ปัจจัยพาตลาดร่วง แนะรายย่อยเตรียมรับศึกหนัก

นายธงชัย ปิยสันติวงศ์ นักกลยุทธอสังหาริมทรัพย์ จากทีเนอจี กล่าวถึง สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกปัจจุบันที่อยู่ในภาวะถดถอยว่า ทำให้ตลาดอสังหาของไทยซบเซามาอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา มีสต็อกอสังหาที่ยังคงค้างหลายหมื่นยูนิตจึงจะส่งผลจนถึงปัจจุบัน แต่สิ่งที่น่าห่วงที่สุดในปีนี้คือ ปัจจัยลบ 4 ด้านที่ประกอบกันทุกแง่มุมในรอบ 20 ปี คือ 1. รายใหญ่ Stock ล้น ทำให้เกิด Super Promotion และสงครามราคา รายย่อยจะสู้ยาก รายใหม่เสียเปรียบมหาศาล 2. ลูกค้าที่มีกำลังซื้อ เหลือไม่ถึง 50% 3. รายใหญ่ยังมีโครงการที่เลื่อนเปิดตัวใน 2 ปีที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องเปิดในปีนี้อีกนับไม่ถ้วน 4. ธนาคารเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ ทั้งสินเชื่อโครงการ และสินเชื่อรายย่อย เพราะป้องกัน NPL ในอนาคต โดยปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อหลายฝ่าย โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการลงทุน และก่อสร้าง บ้าน คอนโดระยะกลางและเล็ก รวมถึงนักลงทุนอสังหาเพื่อเก็งกำไร ที่จะเกิดการช็อตของสภาพคล่องทางการเงิน และอาจกระทบไปถึงภาพรวมอสังหาไทย จนเกิดเป็นวิกฤตการณ์ได้ โดยได้มองถึงความเสี่ยงและข้อควรระวังที่นักลงทุนควรต้องตระหนักถึงไว้ดังนี้ 10 จุดเสี่ยงอสังหาไทยปี […]