ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน

กรมพลศึกษา ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดประกวด “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน”

กรมพลศึกษา ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ จัดประกวด “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน”

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการประกวด “ออกกำลังกายถวายแม่ของแผ่นดิน” เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้รู้จักใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายรูปแบบต่างๆ ให้เป็นบุคคลที่มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งนี้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ปัญญา หาญลำยวง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับ พร้อมการรวมตัวของเหล่าคนรักสุขภาพ มาร่วมออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกร่วมกัน กว่า ๒,๐๐๐ คน โดยมี ๒ ดารารักสุขภาพ พอร์ช – ศรัณย์ ศิริลักษณ์ และ ฐิสา – วริฎฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร ร่วมงาน ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร กรุงเทพฯ ดร.ปัญญา หาญลำยวง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานในพิธีกล่าวว่า การประกวด […]