ออกแบบตราสัญลักษณ์GLP

กสร. ประกาศผลผู้คว้ารางวัล ออกแบบโลโก้ GLP

กสร. ประกาศผลผู้คว้ารางวัล ออกแบบโลโก้ GLP

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศผลผู้คว้ารางวัลออกแบบโลโก้ GLP พร้อมมอบเงินรางวัล และเกียรติบัตร มูลค่ารวม 60,000 บาท นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. ได้ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) ที่ได้เปิดโอกาสให้นายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ไม่จำกัดเพศ วัย และวุฒิการศึกษาได้แสดงฝีมือส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งปิดรับผลงานไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา การประกวดดังกล่าวได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวม 174 ผลงาน บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผลงานการออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในวันนี้ (1 ก.ค.60) ได้จัดให้มีมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดรวม 3 รางวัล ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวธิดารัตน์ นุตาคม ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งผลงานการออกแบบสามารถตอบโจทย์ของคณะกรรมการได้ทั้งหมด ภายใต้แนวคิด “Sustainable […]