อาชีวะสร้างคนฝีมือชนสร้างชาติ

มูลนิธิเอสซีจี เปิดตัวหนังสั้น “ทางเลือก” สะท้อนเรื่องจริงของเด็กอาชีวะฝีมือชนน้ำดี ที่มุ่งมั่นทำตามฝัน สร้างอนาคตด้วยสองมือ

มูลนิธิเอสซีจี เปิดตัวหนังสั้น “ทางเลือก” สะท้อนเรื่องจริงของเด็กอาชีวะฝีมือชนน้ำดี ที่มุ่งมั่นทำตามฝัน สร้างอนาคตด้วยสองมือ

มูลนิธิเอสซีจี นำโดย สุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย วรพล เจนนภา กรรมการและเลขานุการมูลนิธิเอสซีจี (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสั้น “ทางเลือก” ภายใต้แนวคิด “อนาคต…อยู่ที่มือเรา” สะท้อนเรื่องจริงของเด็กอาชีวะฝีมือชนน้ำดี เพื่อเผยแพร่ให้สังคมเห็นแง่มุมชีวิตของเด็กอาชีวะในอีกด้านหนึ่ง พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ ประกิต หลิมสกุล หัวหน้าข่าวสกู๊ปหน้า 1หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) วัชรินทร์ ศิริพานิช คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา สาขาช่างอากาศยาน (ลำดับที่ 3 จากขวา) มาร่วมเสวนาพูดคุยในหัวข้อ ‘อาชีวะสร้างคน ฝีมือชนสร้างชาติ’ ชี้ให้เห็นประโยชน์จากการเรียนสายอาชีพซึ่งมีบทบาทในการร่วมสร้างความเจริญและพัฒนาประเทศในภาคเศรษฐกิจและสังคม โดยมีสื่อมวลชน นักเรียนอาชีวศึกษา คณาจารย์ และผู้ปกครองให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โครงการอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ ริเริ่มโดยมูลนิธิเอสซีจีมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นหาความชอบความถนัดของตนเอง แล้วมุ่งไปในทิศทางที่ตรงจุด การเรียนอาชีวะนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและตอบโจทย์สภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ […]