อาสาทำดี

Absolute World Group ชวนทำบุญด้วย “เสียง” เพื่อน้องที่พิการทางสายตา

Absolute World Group ชวนทำบุญด้วย “เสียง” เพื่อน้องที่พิการทางสายตา

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการและพนักงาน บริษัท แอบโซลูท เวิลด์ กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรม CSR เพื่อส่งต่อความสุข ความรัก และการแบ่งปัน เป็น ปีที่ 7 ครั้ง ที่ 8 ในโครงการ “ปันรอยยิ้มสานรักสู่มือน้อง” ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่) จ.นครราชสีมา โดยมีการเปิดรับบริจาคสิ่งของที่มีเสียงเพื่อส่งต่อให้น้องๆ ผู้พิการทางสายตาได้รู้จักเสียงต่างๆ จากการสัมผัส และเรียนรู้ที่มาของเสียงเหล่านั้นด้วยตัวเอง สิ่งของเหล่านี้ จะช่วยพัฒนาทักษะการสัมผัสและการเรียนรู้ที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี อาทิ กีต้าร์ กลองชุด อิเล็กโทน เป็นต้น นอกจากนี้ ทางบริษัทในเครือ Absolute beauty clinic, Beauty plus clinic และ A-plus cosmetic clinic ยังเป็นสื่อกลางให้กับประชาชนในการร่วมระดมเงินบริจาคจากลูกค้าและผู้ที่มีใจส่งมอบเงินให้กับน้องๆ เพื่อเป็นทุนการศึกษาต่อไป และอีกสิ่งหนึ่งที่ ทางผู้บริหารฯ ได้เล็งเห็นปัญหาของการขาดแคลนน้ำในโรงเรียน จึงทำการมอบแท้งค์น้ำสำรอง สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามจำเป็นให้อีกด้วย ภายในงานยังมีกิจกรรมนันทนาการสร้างความสนุกสนาน […]