อินทัช

อินทัช ชวนเยาวชนไทยหัวใจศิลป์ร่วมประกวดผลงานศิลปะ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี 15”

อินทัช ชวนเยาวชนไทยหัวใจศิลป์ร่วมประกวดผลงานศิลปะ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี 15”

กรุงเทพฯ – 19 กรกฎาคม 2564 : บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยตั้งแต่ระดับประถมศึกษา 4 ถึงมหาวิทยาลัยแสดงความสามารถทางศิลปะกับการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปี 15 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวม 1,415,000 บาท เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ และส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 ตุลาคม 2564 เชิญชวนเยาวชนอ่านวรรณกรรมที่ชอบและมีเนื้อหาตรงกับหัวข้อประกวด คือ 1.“กำลังใจสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่” หรือ 2.“การให้อิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ” แล้วใช้จินตนาการสร้างสรรค์และถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ นอกจากน้องๆ จะได้แสดงความสามารถแล้ว ยังได้ร่วมแบ่งปันกำลังใจ สะท้อนมุมมองการช่วยเหลือซึ่งกันและกันท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันให้คลี่คลายไปได้ด้วยดีโดยนำเสนอแนวคิดผ่านผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ การพิจารณาตัดสินผลงาน ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาทัศนศิลป์ และวรรณศิลป์ รวม 7 ท่าน ได้แก่ คุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) […]

อินทัช มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลศิริราช

อินทัช มอบชุด PPE ให้โรงพยาบาลศิริราช

นางสาวรัชฏาวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) ส่งมอบชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยมี รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (คนที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศิริราช ——————————————————— บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา 1. นางสาวลัดดา โปษยะพิสิษฐ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 2. รศ.พญ.เบญจาภา เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 3. นางสาวรัชฎาวรรณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 4. นางสาวนันท์นภัส การะโชติ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์

Doctor A to Z ร่วมสู้ภัย COVID-19 ด้วยแอปพลิเคชัน “หาหมอที่บ้านผ่านวิดีโอคอล Teleconsult” ลดความเสี่ยง ช่วย Save หมอ Save คนไข้

Doctor A to Z ร่วมสู้ภัย COVID-19  ด้วยแอปพลิเคชัน “หาหมอที่บ้านผ่านวิดีโอคอล Teleconsult” ลดความเสี่ยง ช่วย Save หมอ Save คนไข้

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่นับวันจะทวีความรุนแรง และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด บริษัท ด็อกเตอร์เอทูแซด จำกัด (Doctor A to Z) ได้นำแอปพลิเคชันทางการแพทย์ Teleconsult ที่ช่วยให้คนไข้หาหมอจากที่บ้านผ่านวิดีโอคอลได้ทุกที่ทุกเวลา และ Doctor on site ระบบบริหารจัดการสำหรับโรงพยาบาลแพทย์สนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยเฝ้าระวังและกักกันในสถานการณ์ COVID-19 โดยเปิดให้บริการทั้งบุคคลทั่วไป และองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานผ่านแพลตฟอร์ม Doctor A to Z เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงแพทย์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ได้อย่างทันท่วงที ระบบแพลตฟอร์ม Doctor A to Z : Save หมอ Save คนไข้ได้อย่างไร? 1. ลดภาระงานและเพิ่มความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ด้วย “ระบบคัดกรองผู้ป่วยผ่านแบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงติดไวรัส COVID-19” โดยประชาชนสามารถเข้าไปทำแบบประเมินขั้นต้นด้วยตนเองแล้วรวบรวมผลการประเมิน โดยมีทีมแพทย์จิตอาสา (Health Tech) มาร่วมคัดกรองและให้คำปรึกษาผ่านวิดีโอคอล “Teleconsult” เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สามารถพูดคุยตอบโต้กันได้แบบทันทีทุกที่ทุกเวลา (Real time) ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโรค […]

อินทัช สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน ครู และโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมปลูกฝังให้รักษ์สิ่งแวดล้อม

อินทัช สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน ครู และโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา พร้อมปลูกฝังให้รักษ์สิ่งแวดล้อม

กรุงเทพฯ – 28 พฤศจิกายน 2562 — บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเยาวชนโดยสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ครู และโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคผ่านโครงการ “กลุ่มอินทัชสร้างโอกาสทางการศึกษา” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รวมกว่า 25 ล้านบาท พร้อมรณรงค์ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการฯ อินทัช และบริษัทในกลุ่ม คือ เอไอเอส และไทยคมมอบทุนการศึกษาไปแล้ว 3,486 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 25 ล้านบาทใน 20 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาค อาทิ แม่ฮ่องสอน น่าน สุรินทร์ บุรีรัมย์ กาญจนบุรี เพชรบุรี ยะลา และปัตตานี […]

อินทัช รับรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ติดต่อกัน 3 ปี

อินทัช รับรางวัลมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ติดต่อกัน 3 ปี

นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนขวา) รับรางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands Values 2019” ในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานมอบ นอกจากนี้ Singtel Group ประเทศสิงคโปร์ ยังได้รับรางวัล “ASEAN’s Top Corporate Brands Values 2019” เป็นปีที่ 2 โดยมี Mr. Arthur Lang, CEO, International Singtel เป็นผู้รับมอบรางวัล ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนด้านซ้าย Mr. Arthur Lang, CEO, […]

อินทัช โดยโครงการอินเว้นท์ ร่วมลงทุนกับ อีคาร์ทสตูดิโอ เน้นพัฒนา Smart City Platform

อินทัช โดยโครงการอินเว้นท์ ร่วมลงทุนกับ อีคาร์ทสตูดิโอ เน้นพัฒนา Smart City Platform

ดร.ณรงค์พนธ์ บุญทรงไพศาล หัวหน้าโครงการบริษัทร่วมทุน อินเว้นท์ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 5 จากซ้าย) และนายวุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด (คนที่ 4 จากซ้าย) แถลงข่าวร่วมทุนระหว่างโครงการอินเว้นท์ และ อีคาร์ทสตูดิโอ หนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ทางด้านภูมิศาสตร์โดยได้พัฒนา Smart City Platform เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตของประชาชนให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยมีนายคิมห์ สิริทวีชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (คนที่ 6 จากซ้าย) ร่วมงาน ณ Big Co-Working Space ถ.พระราม 9 _________________________________________ บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา 1.นางสาวอินทิรา อินทุรัตนา ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูล บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) 2.นางสาวชไมพร […]

กลุ่มอินทัช จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กลุ่มอินทัช  จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้บริหารและพนักงานบริษัทในกลุ่มอินทัช ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนพหลโยธิน จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 67 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคาร เอไอเอส 1 ถ.พหลโยธิน เมื่อเร็วๆ นี้