อินทัช บริษัทยอดเยี่ยม

อินทัชคว้า 2 รางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี”

อินทัชคว้า 2 รางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี”

นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 5 จากซ้าย) รับ 2 รางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี” จากงาน Money & Banking Awards 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค๊อก กรุงเทพฯ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ทางวารสารการเงินธนาคารวัดจาก 4 […]

อินทัชคว้า 2 รางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” จากงาน Money & Banking Awards 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

อินทัชคว้า 2 รางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” จากงาน Money & Banking Awards 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 5 จากซ้าย) รับ 2 รางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี” จากงาน Money & Banking Awards 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล และนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร (คนที่ 4 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค๊อก กรุงเทพฯ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาให้รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการรวมยอดเยี่ยมในรอบปี ทางวารสารการเงินธนาคารวัดจาก 4 […]

อินทัช คว้า 2 รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” จากงาน Money & Banking Awards 2018

อินทัช คว้า 2 รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” จากงาน Money & Banking Awards 2018

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (คนที่ 4 จากซ้าย) รับ 2 รางวัลเกียรติยศ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี” จากงาน Money & Banking Awards 2018 ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมในรอบปี และยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีนายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร (คนที่ 5 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงกค๊อก กรุงเทพฯ ทั้งนี้ มีเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลจากปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ ขนาดของบริษัท ความสามารถในการแสวงหากำไร ผลตอบแทนต่อการลงทุน และสภาพคล่องในการลงทุน ——————————————— บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา […]