อุตสาหกรรม 4.0

หลักสูตรอบนมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Executive Management Program in Industry 4.0)

หลักสูตรอบนมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Executive Management Program in Industry 4.0)

เคยไหม !! อยากพัฒนาธุรกิจให้แข่งขันได้ในยุค 4.0 แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน เคยไหม !! ลงทุนเทคโนโลยีไปเท่าไรแต่ก็ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเต็มที่ แล้วจะดีกว่าไหม !! ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร เน้นการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ Sourcing Technology ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม และแนะนำทุนสนับสนุนจากภาครัฐ ที่นี้มีคำตอบ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสู่อุตสาหกรรม 4.0 Executive Management Program in INDUSTRY 4.0: EMP-I4 หลักสูตร EMP-I4 เป็นหลักสูตรที่ “ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมไทย” ซึ่งเป็นผสมสานการบริหารจัดการแบบ Japanese Style และ Factory in The Future ของยุโรปได้อย่างลงตัว ประกอบไปด้วย 3 Series Series 1 : Industry 4.0 Strategy Guide & Smart Operation เน้นการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กำจัดความสูญเสียเพื่อลดต้นทุนการผลิต […]

มิตซูบิชิ อิเลคทริค – คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ลงนามร่วมมือพัฒนาออโตเมชั่นและหุ่นยนต์

มิตซูบิชิ อิเลคทริค – คณะวิศวกรรมศาสตร์  สจล. ลงนามร่วมมือพัฒนาออโตเมชั่นและหุ่นยนต์

มร. ยูทากะ วาซากิ กรรมการผู้จัดการ บจก. มิตซูบิชิ อิเลคทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในโครงการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรด้านระบบออโตเมชั่น-หุ่นยนต์เพื่อรองรับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม 4.0 โดยมี รศ. ดร.ไสว พงศ์สวัสดิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม นายปฤณวัชร ปางสิงห์ บริษัท ผจก.แผนกการตลาด มิตซูบิชิฯ ร่วมงาน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาและเปลี่ยนแปลงประเทศสู่อนาคตที่ยั่งยืน วัตถุประสงค์ของความร่วมมือกับมิตซูบิชิ อิเลคทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น(ประเทศไทย) ครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของคนรุ่นใหม่ในการเรียนรู้ทักษะและการประยุกต์ใช้ระบบออโตเมชั่นและหุ่นยนต์มาต่อยอดยกระดับการผลิตอัจฉริยะ โรงงานอัจฉริยะ และนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ

รวมพลังเมคเกอร์ 8 มหาวิทยาลัย เปิดผลงานวิศวกรรมอัตโนมัติในงาน”ICA SP-CON 2017″

รวมพลังเมคเกอร์ 8 มหาวิทยาลัย เปิดผลงานวิศวกรรมอัตโนมัติในงาน”ICA SP-CON 2017″

รวมพลังเมคเกอร์จากวิศวกรรมศาสตร์ 8 มหาวิทยาลัยของไทยก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ “ICA SP-CON 2017” ณ หอประชุม สจล. แสดงผลงานเด่นด้านวิศวกรรมอัตโนมัติรวมกว่า 80 ผลงานจากโครงงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (Senior Project) และโครงงานสหกิจศึกษา (COOP/WIL) ในสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมอัตโนมัติ และวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมเมคเกอร์คนรุ่นใหม่ กระตุ้นการก้าวเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบผลสำเร็จ ร่วมพัฒนายกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ สู่เป้าหมาย ไทยแลนด์ 4.0 ในอนาคต รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทยที่เข้าร่วมงาน “ICA SP-CON 2017” ครั้งนี้ เป็นสะพานเชื่อมโยงทางวิชาการและความร่วมมือเพื่อผลักดันก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างเสริมนวัตกรรมที่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิต และธุรกิจอุตสาหกรรม และการก้าวเป็นสตาร์ทอัพที่ประสบผลสำเร็จ 8 สถาบัน ประกอบด้วย […]

Delta Electronics ต้อนรับ นศ.เกษตรศาสตร์ ก้าวไปกับ Industrial Automation

Delta Electronics ต้อนรับ นศ.เกษตรศาสตร์ ก้าวไปกับ Industrial Automation

เพื่อเยาวชนไทยก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆ รองรับอนาคตไทยแลนด์ 4.0 มร.เซีย เชน เยน ประธานบริหาร บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ “DELTA” หนึ่งในผู้นำอิเลคทรอนิคส์และไอซีทีของโลก เป็นประธานเปิดงานและต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการ Delta Industrial Automation Training Program ณ สำนักงานใหญ่เดลต้าฯ กรุงเทพฯวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรม 4.0 ส่งเสริมความก้าวหน้าของการเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์ของไทย ที่ผสมผสานวิชาการการ ความคิดสร้างสรรค์ และนักศึกษาได้ปฏิบัติจริง กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เหตุใดคนรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการจึงต้องก้าวไกลไปกับ Industry 4.0 เนื่องจากกระบวนการผลิตที่สำคัญในโลกอนาคต คือ เทคโนโลยีออโตเมชั่น (Industrial Automation) ประกอบด้วย เครื่องจักรกลอัตโนมัติ (Automation Machine) โรงงานอัตโนมัติ (Factory Automation) และกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Process Automation) ในการผลิตจะประกอบไปด้วยเครื่องจักร สิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น คือ ตัวควบคุมการทำงานที่เรียกว่า PLC (Programmable […]