เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

“รมช.มนัญญา” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อ.ส.ค. สหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

“รมช.มนัญญา” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อ.ส.ค. สหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตภาคกลาง โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดสระบุรี ประธานชุมนุมสหกรณ์นมไทย-เดนมาร์ค จำกัด ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค จำกัด และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เขตภาคกลาง ร่วมต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมโรงงานนม และร้าน Thai-Denmark Milk Land สาขา 1 ณ สำนักงาน อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อเร็วๆนี้ #####