เคเอฟซี ประเทศไทยมอบเงิน 3.5 ล้าน ช่วยโลกต้านความหิวโหย

เคเอฟซี ประเทศไทยมอบเงิน 3.5 ล้าน ช่วยโลกต้านความหิวโหย

เคเอฟซี ประเทศไทยมอบเงิน 3.5 ล้าน ช่วยโลกต้านความหิวโหย

เคเอฟซี ประเทศไทยมอบเงิน 3.5 ล้าน ช่วยโลกต้านความหิวโหย คุณแววคนีย์ อัสโสรัตน์กุล (กลาง) ผู้จัดการทั่วไป เคเอฟซี ประเทศไทย บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินบริจาคที่เคเอฟซีระดมทุนร่วมกับลูกค้าทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ KFC เติมฝัน เติมสุข ร่วมเติมเต็มให้น้องท้องอิ่ม (KFC Add Hope) จำนวน 3.5 ล้านบาท ให้แก่ นายเดวิด คาทรูด ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ผู้แทนจาก World Food Programme (WFP) เพื่อนำไปสนับสนุนอาหารกลางวัน ส่งเสริมการพัฒนาการการเติบโตที่ดีทั้งทางร่างกายและสมองให้กับเยาวชน สอดคล้องกับพันธกิจระดับโลกของยัม! แบรนด์ส อิงค์ในการบรรเทาความหิวโหย และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คนในสังคมทั่วโลก โดยมีคณะทำงานเคเอฟซี ประเทศไทย และ WFP ร่วมเป็นพยานการสนับสนุน ณ บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) […]