เงินฝาก Kids D

ปลื้มเยาวชนทั่วประเทศร่วมโครงการ “โรงเรียนธนาคาร”

ปลื้มเยาวชนทั่วประเทศร่วมโครงการ “โรงเรียนธนาคาร” แจกกระปุกออมทรัพย์ “น้องทุย” ในวันเด็กแห่งชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปลื้มเยาวชนทั่วประเทศสนใจร่วมโครงการ “โรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส.” ดันโปรเจคใหม่ “เงินฝาก Kids D” พร้อมแจกกระปุกออมทรัพย์“น้องทุย” ในวันเด็กแห่งชาติ สนับสนุนเยาวชนรักการออมและมีวินัยในการใช้จ่าย เพื่อความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ตามที่ธนาคารได้เริ่มจัดทำโครงการโรงเรียนธนาคารธ.ก.ส. ตั้งแต่ปี 2551 ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีเยาวชนจากโรงเรียน เข้าร่วมประกวดโครงการโรงเรียนธนาคารจำนวนมาก และเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมีโอกาสไปเรียนรู้การประกอบอาชีพต่างๆ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน “รู้ทำ รู้ออม รู้ใช้” และเพื่อเป็นการตอกย้ำให้เด็กๆ เห็นความสำคัญของการออมมากยิ่งขึ้น ธนาคารจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมขึ้นในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2560 ที่สำนักงานใหญ่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้เรื่องการออม รวมทั้งชมสถานที่ต่างๆ ของธนาคาร นอกจากนี้แล้วยังได้จัดโครงการ “เงินฝาก Kids D” ขึ้นที่สำนักงานสาขาที่ร่วมโครงการธนาคารจึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพียงเปิดบัญชีเพื่อออมเงินกับ ธ.ก.ส.ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจะได้รับแจกกระปุกออมทรัพย์ “น้องทุย” น่ารักน่าเอ็นดูฟรี 1 กระปุกทันที […]