เดอะ ดรายไลน์ (The Dryline -BIG U)

เดอะ ดรายไลน์- บิ๊กยู..การพัฒนาริมน้ำในแมนฮัตตัน อย่างยังยืน

เดอะ ดรายไลน์- บิ๊กยู..การพัฒนาริมน้ำในแมนฮัตตัน อย่างยังยืน

ข่าวดีสำหรับคนรักแม่น้ำ บ้านเรากำลังจะมีการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ให้เป็นที่พักผ่อนและนันทนาการของประชาชนทุกคน !!!!! ดูคลิปตัวอย่างในนิวยอร์ค หลังเจอซูเปอร์สตอร์มถล่มชายฝั่งตอนใต้ของแมนฮัตตันซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้น้ำท่วมวอลสตรีทศูนย์กลางการเงินโลกและชาวเมือง และน้ำทะเลหนุนสูงนับวันจะรุนแรงขึ้น เป็นโจทย์ที่มาของ เดอะ ดรายไลน์ (The Dryline -BIG U) ระบบแนวกั้นน้ำ สูง 14 ฟุต ระยะทางรวม 16 กิโลเมตรล้อมเกาะแมนฮัตตันทางใต้จากถนน 54 ทางตะวันตกถึงถนน 42 ทางตะวันออก เพื่อป้องกันน้ำท่วมที่ออกแบบอย่างชาญฉลาดให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับการพักผ่อนริมน้ำของชาวนิวยอร์คไปในตัว แนวกั้นน้ำหรือกำแพงป้องกันน้ำท่วมในแต่ละจุดรอบเกาะนั้นจะออกแบบแตกต่างกัน เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ เช่น ทำเป็นขั้นบันได เป็นผนังของร้านค้า จุดจอดจักรยาน หรือลานนันทนาการ ดังนั้นภาพที่ปรากฏจึงไม่ใช่การสร้างกำแพงสูงล้อมเมือง การออกแบบ The Dryline (BIG U) นี้ให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์พื้นที่ริมน้ำความงามของบรรยากาศริมน้ำ และรองรับการเติบโตของประชากรนิวยอร์ค ที่คาดว่าในปี 2583 จะมีที่อยู่อาศัยใหม่กว่า 500,000 หลัง เพื่อการป้องกันน้ำท่วม นันทนาการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ด้วย โดยเชื่อมแนวกั้นน้ำเข้ากับงานภูมิสถาปัตยกรรม สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ เอกลักษณ์ของชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน […]