เปิดตัวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ภาพข่าว : แถลงข่าวเปิดตัวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาเหนือตอนบน 1

ภาพข่าว : แถลงข่าวเปิดตัวหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาเหนือตอนบน 1

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมเป็นประธานพิธีแถลงข่าวพร้อมเปิดตัวหมู่บ้านอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายภาสกร ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ นางสายชล การีพจน์ อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเวศน์ โปธิตา นายกเทศบาลออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่ และนายสมยศ สาปคำ นายกเทศบาลท่าผา จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ ณ ห้องบอลรูม ล้านนา 1 โรงแรมแชงกรี ล่า เมื่อเร็วๆ นี้