เปิดโครงการคิดก้าวหน้า เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์

เปิดโครงการคิดก้าวหน้า เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์

เปิดโครงการคิดก้าวหน้า เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์

เปิดโครงการคิดก้าวหน้า เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการคิดก้าวหน้า จัดโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มีนักศึกษา ครู อาจารย์จากสถาบันการศึกษา ทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ร่วมงานกว่า 3,500 คน โดยมี ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ราเมศ พรหมเย็น ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ให้การต้อนรับ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต บุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา พล.อ.ท.บรรจง คลายนสูตร์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ […]