เพลินวาน หัวหิน

เริงลีลา เต้นลีลาศ กับงานฟลอร์เฟื่องฟ้า ครั้งที่ 7

เริงลีลา เต้นลีลาศ กับงานฟลอร์เฟื่องฟ้า ครั้งที่ 7

งาน ฟลอร์เฟื่องฟ้า ครั้งที่ 7 โดยวงสุนทราภรณ์ ณ เพลินวาน หัวหิน เพลินวาน เปิดฟลอร์ให้มาเริงลีลา เต้นลีลาศ กับงานฟลอร์เฟื่องฟ้า ครั้งที่ 7 โดยวงสุนทราภรณ์ ประกอบบทเพลงสุนทราภรณ์ ของ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ในวันเสาร์ ที่ 5 มีนาคม 2559 เปิดฟลอร์ตั้งแต่เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 032-520311 ต่อ 101 หรือ 082-7965315 ที่นั่งพร้อมอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับ 4 ท่าน เพียง 3,500 บาทเท่านั้น