เพื่อนรักเพลง จะจัดคอนเสิร์ต “Memories of ELVIS”

เพื่อนรักเพลง จะจัดคอนเสิร์ต “Memories of ELVIS”

เพื่อนรักเพลง จะจัดคอนเสิร์ต “Memories of ELVIS”

ดร. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา มยุรี วัฒนสมบัติ และไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ ประธานชมรมเพื่อนรักเพลง จะจัดคอนเสิร์ต “Memories of ELVIS” เพื่อหาทุนสมทบโครงการทำแขนขาเทียมให้แก่ผู้ทุพพลภาพ โดยมีนักร้องกิตติมศักดิ์อาสาสมัคร 20 ท่าน อาทิ คุณหญิงกัญญา หงส์ลดารมภ์ รศ.พญ. ยุวดี เลี่ยวไพรัตน์ ศิริขวัญ จันทราศุ ผุดผ่อง อุชชิน ฯลฯ ร่วมร้องเพลง เอลวิส เพรสลีย์ เมื่อสมัย 50 ปีทีแล้ว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 2562 เวลา 11.30-16.00 น. ณ เดอะพุด อิงลิสการ์เดนท์ ประดิษฐ์มนูธรรม 26