เพื่อสังคม

TMILL สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ ภูมิใจรับประกาศนียบัตร จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

TMILL สนับสนุนการจ้างงานผู้พิการ ภูมิใจรับประกาศนียบัตร จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางเพ็ญฤดี ม่วงเกษม หัวหน้าคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรจากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ในการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการเชิงสังคม ปี 2562 โดยมีสถานประกอบการอีกกว่า 400 แห่งที่เข้าร่วมสนับสนุนสร้างโอกาสให้ผู้พิการกว่า 6,000 คนทั่วประเทศได้มีอาชีพและมีงานทำใกล้บ้าน ตลอดจนมีรายได้พึ่งพาตนเองอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลทั่วไป มีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้งความภาคภูมิใจในฐานะสมาชิกที่มีคุณค่าของชุมชนและได้ร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งการสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการนี้ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นแบบอย่างของการดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

โรงแรมดุสิตธานี พัทยาบริจาคสิ่งของที่มีประโยชน์ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว

โรงแรมดุสิตธานี พัทยาบริจาคสิ่งของที่มีประโยชน์ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว

พัทยา, ชลบุรี – กรกฏาคม 2561 – ฝ่ายบริหารและพนักงานโรงแรมดุสิตธานี พัทยา นำโดย คุณเนียว คีน บูน ผู้จัดการทั่วไป และคุณชาลิสา วาณิชรัตนากร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้นำทีมจัดกิจกรรมรวบรวมและรับบริจาคสิ่งของที่มีประโยชน์เพื่อมอบให้แก่มูลนิธีสวนแก้ว เช่น เสื้อผ้า, ผ้าห่ม, กระเป๋า, ยูนิฟอร์มพนักงานและชุดคลุมอาบน้ำแบบเดิมที่ปลดระวาง รวมไปถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์อื่นๆอีกหลายชนิด ที่ได้รับการตอบรับร่วมบริจาคจากทีมบริหาร พนักงานของโรงแรมและครอบครัว พร้อมผู้ที่ให้ความสนใจ โดยสิ่งของต่างๆได้ถูกบริจาคให้กับมูลนิธีสวนแก้ว ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์แด่ผู้ที่มีความขาดแคลนและต้องการเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน การบริจาคในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโรงแรมดุสิตธานี พัทยา มูลนิธีสวนแก้ว เป็นองค์กรไม่แสวงผลประโยชน์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2529 โดย พระพยอม กลฺยาโณ เพื่อความสะดวกในการบริหารงานช่วยสังคมและเพื่อนมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ – เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา – เพื่อส่งเสริมศีลธรรม จรรยาอันดี – เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย และ เพื่อร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ ในกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ให้กับผู้ที่ขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือ

QUEQ “THE PRIVILEGE” จากการแก้ปัญหาเรื่องคิว สู่การแก้ปัญหาให้สังคม

QUEQ แอปพลิเคชันจองคิวร้านอาหารดัง ใกล้ถึงคิวเมื่อไหร่ ระบบจะแจ้งเตือนส่งตรงที่มือถือคุณ เหมือนเป็นสิทธิพิเศษที่ทำให้ทุกคนไม่ต้องมายืนรอคิวหน้าร้านให้เสียเวลา! จากที่ QUEQ สามารถแก้ปัญหาการยืนรอต่อคิวหน้าร้านให้หมดไป จึงนำมาต่อยอดไอเดียเพื่อแก้ปัญหาในสังคม ซึ่งพบว่าปัจจุบันในสังคมไทย มีเด็กๆผู้ด้อยโอกาส ไม่มีข้าวจะกิน อดมื้อกินมื้อ กลายเป็นเด็กเร่ร่อนตามท้องถนนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมูลนิธิที่ดูแลเด็กๆเหล่านี้มีไม่เพียงพอ จึงมีเด็กจำนวนมากที่กำลังรอคิวรับการช่วยเหลือ ส่วนทางมูลนิธิก็ต้องรอรับเงินบริจาคอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นที่มาของแคมเปญ QUEQ “THE PRIVILEGE” ที่ให้ทุกคนได้แบ่งปันโอกาสดีๆให้กับน้องๆ ด้วยการบริจาคเงินเท่ากับค่าอาหารน้อง 1 มื้อ เพียงเท่านี้การทานอาหาร 1 มื้อของคุณ ก็ช่วยให้น้องๆได้ทานอาหารมื้อดีๆเช่นกัน และไม่ต้องทนรอหิวอีกต่อไป เพราะเราเชื่อว่า…สิทธิพิเศษเป็นสิ่งที่แบ่งปันให้กันได้ เตรียมพบกับ QUEQ “THE PRIVILEGE” เร็วๆนี้

ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 10 ทีมสุดท้าย “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี 10”

ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 10 ทีมสุดท้าย “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี 10”

ธนาคารกรุงไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 10 ทีมสุดท้าย “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี 10” เพื่อพัฒนาโครงงานฯ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2559” ดำเนินมาถึงรอบ 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินโครงงานให้เกิดขึ้นจริงในชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ 10 ทีมนำเสนอผลการดำเนินงาน 10 ชุมชน ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 1,350,000 บาท โดย นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการฯ ธนาคารได้ส่งทีมงานลงพื้นที่ ให้องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจให้กับทั้ง 10 ทีมสุดท้ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ทั้ง 10 ทีม ใน 10 ชุมชน ได้ตระหนักถึงความสามารถของตนเอง มุ่งสู่เป้าหมายที่ต้องการ และก้าวไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคต” ทั้งนี้ นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ […]

ธนาคารกรุงไทย ส่งวิทยากรพิเศษลงพื้นที่ Coaching 10 ทีมสุดท้าย ใน “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี 10”

ธนาคารกรุงไทย ส่งวิทยากรพิเศษลงพื้นที่ Coaching 10 ทีมสุดท้าย ใน “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี 10”

ธนาคารกรุงไทย ส่งวิทยากรพิเศษลงพื้นที่ Coaching 10 ทีมสุดท้าย ใน “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี 10” เพื่อพัฒนาศักยภาพโครงงาน ปลดล็อคข้อจำกัด ก้าวสู่ชุมชนเข้มแข็ง โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2559” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 1,350,000 บาท ดำเนินมาถึงรอบ 10 ทีมสุดท้าย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินโครงงานให้เกิดขึ้นจริงในชุมชน และจะนำเสนอผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ ในวันที่ 19 ธันวาคม นี้ นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้ส่งทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษลงพื้นที่ ให้องค์ความรู้และสร้างศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นด้านผลลัพธ์ รวมทั้งติดตามความคืบหน้าและแนะนำทั้ง 10 ทีม ร่วมผลักดันให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น “ล่าสุด ทีมวิทยากรได้ไปเยี่ยมชม ทีม RCC ACCOUNT จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน ที่ดำเนินโครงงานเรื่อง “รู้คิด […]

“ธนาคารกรุงไทย” เปิดแคมป์ “The Following Camp” เวิร์คช็อปต้อนรับ 30 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี 2559”

“ธนาคารกรุงไทย” เปิดแคมป์ “The Following Camp”  เวิร์คช็อปต้อนรับ 30 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี 2559”

“ธนาคารกรุงไทย” เปิดแคมป์ “The Following Camp” เวิร์คช็อปต้อนรับ 30 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปี 2559” โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ประกาศผลรายชื่อ 30 ทีมสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือก จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทั้งสายสามัญและสายอาชีพ ส่งโครงงานเข้าประกวดจำนวน 254 ทีม จากทั่วประเทศ ซึ่ง 30 ทีม ได้มาเข้าค่ายเวิร์คช็อปในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน พร้อมเปิดโอกาสให้ทั้ง 30 ทีมนำเสนอโครงงานของตนเอง กิจกรรม “The Following Camp” จัดขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาร่วมติวเข้ม เพื่อพลิกฟื้นชุมชนด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” ในปีนี้ได้ปรับกระบวนการในการดำเนินโครงการ เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบแรก […]

10 ทีมสุดท้ายเข้ารอบ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2559”

10 ทีมสุดท้ายเข้ารอบ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2559”

“ธนาคารกรุงไทย” ได้ 10 ทีมสุดท้ายเข้ารอบ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2559” เตรียมติวเข้ม เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงินรางวัลรวม 1,350,000 บาท นางศิริพร นพวัฒนพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานและร่วมแสดงความยินดีในงานประกาศผล 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบการประกวดโครงงานเพื่อพัฒนาธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กับโครงการ “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2559” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงินรางวัลรวม 1,350,000 บาท ในกิจกรรม “The Following Camp” ที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ด้านการพัฒนาแผนการดำเนินธุรกิจกับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี นายจิรวุธ เวทยาวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ธนาคารกรุงไทย, นางพรหมมัฏฐมน พิบูลศิริ ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ธนาคารกรุงไทย และนายสกลชัย เรืองพลรณชัย รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม ธนาคารกรุงไทย ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบ […]

ภาพข่าว : ผู้จัดงาน Thailand Investment Fest 2016 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

ภาพข่าว : ผู้จัดงาน Thailand Investment Fest 2016 มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

งาน Thailand Investment Fest 2016 เทศกาลความรู้การลงทุนของคนยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด อย่าให้ ‘ความไม่รู้’ มาจำกัด ‘ความมั่งคั่ง’ ของคุณ ถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยกับการรวบรวมองค์ความรู้ 4 ศาสตร์การลงทุนมาไว้ในงานเดียว ด้วยการผนึกกำลัง 4 พันธมิตร ได้แก่ บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ซี ทรู จำกัด และบริษัท ดิ เอ็กซ์ซิบิส จำกัด โดยภายในงานมี นายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีเว้นท์ทูมอร์โรว์ จำกัด และประธานผู้จัดงาน เป็นตัวแทนมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งของการจัดงาน จำนวน 100,000 บาท ผ่านทางสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาสต่างๆ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

ตอบแทนสังคม

ตอบแทนสังคม

บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการทั่วไป ประจำประเทศไทย เวียดนามและกัมพูชา และ นครินทร์ ศิวะโกเศศ ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม ร่วมกับ มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยร่วมบริจาคเงินจำนวน 44,000 บาท เพื่อสร้างห้องสมุดอัจฉริยะและจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านซับใต้ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี สุริยา พลกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ เมื่อวันก่อน

เพื่อสังคมดีเด่น

เพื่อสังคมดีเด่น

ลาวัณย์ เวทประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชา บริษัท เจอเนสส์ โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัลด้านกิจการเพื่อสังคมดีเด่น สาขา SME Category จาก นายเกล็น ทาวน์เซนต์ เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในงานประกาศผลรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Awards 2015 จัดโดยมูลนิธิหอการค้าอเมริกันประจำประเทศไทย (AMCHAM) ในโอกาสที่เจอเนสส์ได้ร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมตอบแทนสังคมเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั่วประเทศ ตามโครงการเจอเนสส์ คิดส์ ซึ่งเป็นไปตามปณิธานของเจอเนสส์ โกลบอล ในอันที่จะช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสทั่วโลกให้ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมเพื่อเข้าถึงการมีสุขภาพดี, โอกาสในการเรียนหนังสือ และได้รับการปกป้องในฐานะเยาวชน ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้