เฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการ

ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ ร่วมบ่มเพาะเสริมสร้างการเรียนรู้ให้นักศึกษา ในโครงการอบรมพิเศษธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่นที่ 69

ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ ร่วมบ่มเพาะเสริมสร้างการเรียนรู้ให้นักศึกษา ในโครงการอบรมพิเศษธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่นที่ 69

3 สิงหาคม 2560 – บริษัทดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟจำกัด ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)จัดโครงการฝึกอบรมพิเศษ “ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง” รุ่นที่ 69 โดยดร. สมศักดิ์ วาทินชัย ได้มีโอกาสแชร์ ประสบการณ์ความสำเร็จ แก่บรรดา นักศึกษาในทุกสาขาวิชาจากทุกสถาบันการศึกษา ทั้งภายในประเทศ และจากต่างประเทศ ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจ ดร. สมศักดิ์ วาทินชัย เผยกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจและประสบการณ์กับคณะนักศึกษาและอาจารย์ว่า “การคิดต่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นต้อง ‘คิดแบบกลับหัว’ คือการที่เราคิดแก้ปัญหาก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น (Preventive) ที่ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จึงมุ่งเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบคุณค่าที่เหนือกว่าด้วย “Total Turnkey Solutions” การคิดแบบกลับหัวและกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยกล้า ทำให้กับลูกค้าแบบครบวงจร ในแบบที่เราทำมา ก่อนสร้างความสามารถทางการแข่งขันให้กับเรา” นายมณฑล วานิชประเสริฐพร นักศึกษาจาก Nottingham University เป็นตัวแทนคณะนักศึกษากล่าว “ ขอบคุณดร. สมศักดิ์ วาทินชัย และบริษัทดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟจำกัด ที่ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้และ เป็นต้นแบบของการเรียนรู้แบบ ไม่สิ้นสุด […]