เลี้ยงอาหารกลางวัน

ธนาพัฒน์ จัดกิจกรรม CSR ปันน้ำใจ…ให้น้องบ้านนกขมิ้น

ธนาพัฒน์ จัดกิจกรรม CSR ปันน้ำใจ…ให้น้องบ้านนกขมิ้น

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต ผู้อำนวยการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP จัดกิจกรรม CSR ปันน้ำใจ…ให้น้องบ้านนกขมิ้น ร่วมกันสร้างรอยยิ้มและแบ่งปันความสุขสู่สังคม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเงินสนับสนุนและมอบสิ่งของเหลือใช้ เพื่อมูลนิธิฯ นำไปคัดแยกจัดจำหน่ายเป็นทุน โดยในบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ พนักงานทุกคนยังได้ร่วมกันระบายสีภาพกับน้องๆ ทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

ธนาพัฒน์ จัดกิจกรรม CSR ปันน้ำใจ…ให้น้องบ้านนกขมิ้น

ธนาพัฒน์ จัดกิจกรรม CSR ปันน้ำใจ…ให้น้องบ้านนกขมิ้น

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.ดลพิวัฒน์ ปรีดาวิภาต ผู้อำนวยการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ธนาพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP จัดกิจกรรม CSR ปันน้ำใจ…ให้น้องบ้านนกขมิ้น ร่วมกันสร้างรอยยิ้มและแบ่งปันความสุขสู่สังคม จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเงินสนับสนุนและมอบสิ่งของเหลือใช้ เพื่อมูลนิธิฯ นำไปคัดแยกจัดจำหน่ายเป็นทุน โดยในบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ พนักงานทุกคนยังได้ร่วมกันระบายสีภาพกับน้องๆ ทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย