เศรษฐกิจแบบอัลกอริทึมและแมชชีน เลิร์นนิ่ง จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล

เศรษฐกิจแบบอัลกอริทึมและแมชชีน เลิร์นนิ่ง จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล

เศรษฐกิจแบบอัลกอริทึมและแมชชีน เลิร์นนิ่ง จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล

เศรษฐกิจแบบอัลกอริทึมและแมชชีน เลิร์นนิ่ง จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล และอยู่ใกล้คุณมากกว่าที่คุณคิด: CIO ต้องปรับแนวคิดอย่างไร โดย ทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการประจำประเทศไทย นูทานิกซ์ การเติบโตทางดิจิทัลด้วยการเชื่อมต่อและข้อมูลมหาศาลเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้านไอทีในองค์กร ตั้งแต่กระบวนการทำงาน บทบาทของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายที่ผู้นำด้านไอทีต้องเตรียมองค์กรของตนเพื่อรับการเปลี่บนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้น ข้อมูลจากการคาดการณ์ของการ์ทเนอร์ อิงค์ จะมีการเชื่อมต่อกันทั่วโลกถึง 20.8 พันล้านรายการในปี 2563 คำว่า “บิ๊กดาต้า” หรือข้อมูลขนาดใหญ่กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในปัจจุบัน ปริมาณการจัดเก็บข้อมูลทั่วโลกกำลังเดินเข้าสู่หลักเซตตะไบต์ การเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างได้สร้างความซับซ้อนมากจนยากที่จะจินตนาการและต้องการการประมวลผลที่ทรงพลัง ความกังวลเกี่ยวกับการจัดเก็บและการประมวลผลเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่ต้องทำการปฏิวัติทั้งปริมาณและความซับซ้อนของข้อมูล รวมถึงปฏิวัติความสามารถของเราเพื่อทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีมหาศาลนี้ได้อย่างเต็มที่ แรงขับเคลื่อนที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติข้อมูลขนาดใหญ่คือความสามารถของเราที่จะนำโมเดลทางสถิติที่ล้ำหน้าและเทคโนโลยีการประมวลผลต่างๆ มาทำงานร่วมกัน เพื่อให้เข้าใจและใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น หรือพูดได้ว่า หากเราสามารถสร้างกฎ หรืออัลกอริทึม ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาหรือกระบวนการจัดการที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนได้ เราก็จะสามารถเข้าใจรูปแบบของข้อมูลและแก้ปัญหาเรื่องของเวลาและการที่ต้องลงแรงตามวิธีการประมวลผลแบบเก่าได้ ปัจจุบันอัลกอริทึมช่วยส่งเสริมการทำงานของแมชชีน เลิร์นนิ่ง ให้เพิ่มและก้าวหน้าขึ้นอย่างมากในทันทีทันใดแบบก้าวกระโดด เช่นเดียวกับการที่แอปพลิเคชั่นต่างๆ ได้ปฏิวัติวิธีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ อัลกอริทึมช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ของเราได้อย่างแท้จริง สิ่งที่พิสูจน์ความสำคัญของอัลกอริทึม เช่น เครื่องมือค้นหาของ Google ที่ขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึม อัลกอริทึมเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำแนะนำต่างๆ บน Netflix เป็นผู้ช่วยในการขับเคลื่อนด้วยเสียง, รถยนต์ไร้คนขับ, การส่งของในวันรุ่งขึ้น, […]