เสาร์ที่ 28 พ.ย. 2558 เวลา 10.00 น. –21.00น.

28 พย.58 ชมฟรีงาน “ประเทศไทย VS ภัยพิบัติ ปี 2559…คนไทยเตรียมพร้อมหรือยัง?”

28 พย.58 ชมฟรีงาน “ประเทศไทย VS ภัยพิบัติ ปี 2559…คนไทยเตรียมพร้อมหรือยัง?”

28 พ.ย. 2558 (10.00 –21.00 น.) ชั้น 22 เซ็นทาราฯ สี่แยกราชประสงค์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมพ์ (วสท.) เชิญชวนประชาชนและองค์กรต่างๆเข้าชมงาน “ประเทศไทย VS ภัยพิบัติ ปี 2559…คนไทยเตรียมพร้อมหรือยัง?” ในวันเสาร์ที่ 28 พ.ย. 2558 เวลา 10.00 น. –21.00น. ณ โถงหน้าห้องคอนเวนชั่นฮอล์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ สี่แยกราชประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักแก่ประชาชนในการลดความเสี่ยงและความรุนแรงจากภัยพิบัติในอนาคต และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมรับมือ และจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายในงานประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1.) นิทรรศการ ให้ความรู้ เกี่ยวกับที่มา สาเหตุ และลักษณะการเกิดภัยพิบัติประเภทต่างๆ คำแนะนำวิธีป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติแก่ประชาชน รวมถึงนวัตกรรมในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ 2.) เวทีบรรยายและเสวนา 2 ช่วง […]