เอกอน

เอกอน ประเทศไทย แนะบริษัทประกันยุคดิจิตอลต้องเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก

เอกอน ประเทศไทย แนะบริษัทประกันยุคดิจิตอลต้องเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก

ปัจจุบันประชากรไทยกว่า 35 ล้านคนใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำทุกวัน และเปลี่ยนมาสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางนี้แทนการซื้อแบบเดิมๆ ทำให้ยอดค้าปลีกในส่วนของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยปี 2556 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารโลก) มีมูลค่าสูงถึง 213 ล้านบาท บริษัทประกันในประเทศไทยหลายบริษัทจึงหันมานำเสนอขายประกันประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางดิจิตอล มีการลงทุนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขายประกันผ่านสื่อดิจิตอลมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยยอดขายประกันผ่านช่องทางออนไลน์สูงขึ้นถึง 78% แต่สิ่งสำคัญที่บริษัทประกันภัยต้องมุ่งเน้นพัฒนา เพื่อให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิตอลคือการ “เปลี่ยนความคิด” มิสเคลลี่ ยอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอกอน ไดเร็คท์ แอนด์ แอฟฟินิตี้ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดธุรกิจประกันภัย และเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทประกันต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “การที่บริษัทประกันจะประสบความสำเร็จในช่องทางดิจิตอลได้นั้น บริษัทควรมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจลูกค้า สร้างความแตกต่างให้แก่ตนเองโดยทำการวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าตลอดกระบวนการ เพื่อนำมาพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลของตน รวมถึงการวางกลยุทธ์ช่องทางการขายและการสื่อสาร เมื่อบริษัทเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง ก็จะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม ให้กับลูกค้าที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ” คำแนะนำจากเอกอน ประเทศไทย ประกอบด้วย; 1. เริ่มต้นด้วยความเข้าใจลูกค้า และออกแบบทั้งผลิตภัณฑ์และรูปแบบการใช้บริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกสื่อสาร และทำธุรกรรมผ่านช่องทางต่างๆ กับบริษัทได้ ผลการวิจัยผู้บริโภคโดยเอกอน ประเทศไทย ในปี 2556 […]