เอชไอวี

แถลงข่าว วันยุติการเลือกปฎิบัติ เปิดใจ เข้าใจเอชไอวี …เราเป็นเพื่อนกันได้

แถลงข่าว วันยุติการเลือกปฎิบัติ เปิดใจ เข้าใจเอชไอวี …เราเป็นเพื่อนกันได้

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แห่งประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวโครงการ วันยุติการเลือกปฎิบัติ “เปิดใจ เข้าใจเอชไอวี … เราเป็นเพื่อนกันได้” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ให้ความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจกับสังคมว่าผู้ติดเชื้อคือบุคคลธรรมดาที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เช่นกัน ร่วมด้วยนายวชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ หรือ ออกัส Love Sick ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวฐานะเด็กวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน