แบงก์ชาติ

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดบรรยายการจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ให้แบงก์ชาติ

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดบรรยายการจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ให้แบงก์ชาติ

คุณอรรณพ พนเจริญสวัสดิ์ (กลางซ้าย) ผู้จัดการภูมิภาคอินโดจีน กลุ่มธุรกิจระบบบริหารจัดการดาต้าเซ็นเตอร์ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย จัดบรรยายเรื่องเทคโนโลยี NetBotz อุปกรณ์ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในแร็ค แบบมัลติฟังก์ชั่น ที่ช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมในดาต้าเซ็นเตอร์ ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย หลังจากเริ่มติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าวจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค โดยมีคุณนวลศิริ เหรียญทองคำ(กลางขวา) ผู้อำนวยการ สำนักปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะ เข้ารับฟังการบรรยาย จัดขึ้น ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้