แบรนด์อีฟส์ เปิดตัว 2 นวัตกรรมความงามล่าสุดเพื่อพลังสมดุลแห่งผิวในแนวคิด หยิน-หยาง

แบรนด์อีฟส์ เปิดตัว 2 นวัตกรรมความงามล่าสุดเพื่อพลังสมดุลแห่งผิวในแนวคิด หยิน-หยาง

แบรนด์อีฟส์ เปิดตัว 2 นวัตกรรมความงามล่าสุดเพื่อพลังสมดุลแห่งผิวในแนวคิด หยิน-หยาง

แบรนด์อีฟส์ เปิดตัว 2 นวัตกรรมความงามล่าสุดเพื่อพลังสมดุลแห่งผิวในแนวคิด หยิน-หยาง ด้วย อีฟส์ หยาง ซูธติ้ง โซป (Yang Soothing Soap) และ อีฟส์ หยิน ไบรเทนนิ่ง โซป (Yin Brightening Soap) พร้อมด้วย อีฟส์ บูสเตอร์ ไวท์ บอดี้ ครีม (EVE’S Booster White Body Cream) แบรนด์อีฟส์เปิดตัว 2 นวัตกรรมความงามล่าสุดเพื่อพลังสมดุลแห่งผิวในแนวคิด หยิน-หยาง เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย ประกอบด้วย อีฟส์ หยาง ซูธติ้ง โซป (Yang Soothing Soap) อีฟส์ หยิน ไบรเทนนิ่ง โซป (Yin Brightening Soap) และอีฟส์ บูสเตอร์ ไวท์ […]