โครงการเดิน-วิ่งกุศล

คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง จัดโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพกุศล ครั้งที่ 2

คณะบริหารธุรกิจ มจพ. วิทยาเขตระยอง จัดโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพกุศล ครั้งที่ 2

รศ.ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุ รองอธิการบดีและคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ผศ.ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณะนักศึกษาระดับปริญาโท (X-MBA) จัดโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพกุศล ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานร่วมเปิดงานโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพกุศล ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี และนำรายได้สมทบทุนโครงการผ่าตัดต้อกระจก 60 ดวงตา สำหรับผู้ยากไร้ มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก