โคโรน่า

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและรับมอบป้ายร้านยาชุมชนอบอุ่นฯ

คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและรับมอบป้ายร้านยาชุมชนอบอุ่นฯ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและรับมอบป้ายร้านยาชุมชนอบอุ่นฯ ♥️วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ โรงพยาบาลนครปฐม ภก.รศ. ดร. ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ (คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) เข้ามอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่โรงพยาบาลนครปฐม รับมอบโดย ดร. พญ. ดารารัตน์ รัตนรักษ์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ) และคณะแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เพื่อนำไปให้บริการแก่ผู้ป่วยและหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) นอกจากนี้ ทีมพยาบาลหน่วยงานโรคติดเชื้อได้สาธิตวิธีการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างถูกวิธี เพื่อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ในการนี้ได้มีการรับมอบป้ายร้านยาชุมชนอบอุ่น ให้แก่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการลดความแออัดของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยร้านยาแผนปัจจุบันประเภท 1 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอีกด้วย

กสร.จัด Big cleaning ศูนย์เด็กเล็กฯ ป้องกันไวรัสโคโรน่า พร้อมฝากนายจ้างที่มีศูนย์เลี้ยงเด็กฯร่วมป้องกัน

กสร.จัด Big cleaning ศูนย์เด็กเล็กฯ ป้องกันไวรัสโคโรน่า  พร้อมฝากนายจ้างที่มีศูนย์เลี้ยงเด็กฯร่วมป้องกัน

  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดทำ Big cleaning ศูนย์เด็กเล็กในสังกัดป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรน่า พร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กฯ จัดมาตรการป้องกัน ดูแลสุขอนามัย ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม และเครื่องเล่น        นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวในกลุ่มเด็กเล็กซึ่งอยู่ในการความดูแลของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้การกำกับดูและของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  จึงได้สั่งการให้ศูนย์เด็กเล็กฯทั้งสองแห่งจัดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิของเด็กทุกวันก่อนเข้าเรียนด้วยเครื่องวัเทอร์โมมิเตอร์ และล้างมือด้วยเจล การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสแก่เด็กและผู้ปกครอง นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรม Big cleaning ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคห้องเรียนและบริเวณศูนย์เด็กเล็กฯ เป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2563เพื่อความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย รวมทั้งบุคลากรของศูนย์ฯ           นายอภิญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า กสร.ได้ขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการ จัดมาตรการในการป้องกันไวรัสโคโรน่า เช่น การตรวจคัดกรองเด็กทุกวัน การทำความสะอาดสิ่งแวดล้อมและของเล่นทุกวัน หรือเมื่อมีการเปื้อนน้ำลาย […]

“หม่อมเต่า” เบาใจ หลังสำรวจยังไม่พบลูกจ้างติดไวรัสโคโรน่า

“หม่อมเต่า” เบาใจ หลังสำรวจยังไม่พบลูกจ้างติดไวรัสโคโรน่า

หม่อมเต่า เบาใจหลังสั่งสำรวจสถานการณ์ไวรัสโคโรน่าในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เผยยังไม่พบผู้ใช้แรงงานติดเชื้อ ขณะที่สถานประกอบกิจการตื่นตัวมีมาตรการป้องกัน ​​​​​​​           หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่าในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ว่า ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสำรวจสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวนมากทั่วประเทศกว่า 1,900 แห่ง ลูกจ้าง 2.2 ล้านคน ทั้งในกิจการประเภทอุตสาหกรรม งานขายและงานบริการถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผลการสำรวจพบว่าขณะนี้ยังไม่มีผู้ใช้แรงงานติดเชื้อไวรัสดังกล่าว ขณะที่สถานประกอบกิจการให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวและได้มีการจัดทำมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวแล้ว             ด้านนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการในป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าของสถานประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรมมีมาตรการต่าง ๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าและการป้องกันการตรวจคัดกรองลูกจ้างก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน การรณรงค์เรื่องสุขอนามัย การเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณที่มีลูกจ้างใช้งานจำนวนมาก เป็นต้น สำหรับสถานประกอบกิจการประเภทงานบริการ ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม นอกจากจะมีมาตรการในป้องกันสำหรับลูกจ้างแล้ว ยังมีมาตรการป้องกันในส่วนของลูกค้า ผู้ใช้บริการด้วย เช่น ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ การตรวจคัดกรองลูกค้า ผู้ใช้บริการ จัดจุดบริการเจลล้างมือในจุดต่าง ๆ เช่น แผนกต้อนรับ/ติดต่อลูกค้า/ห้องอาหาร อย่างเพียงพอ เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีลูกค้า ผู้ใช้บริการใช้งานจำนวนมาก เช่น […]

โฮมโปร ดำเนินการเร่งด่วนออกมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

โฮมโปร ดำเนินการเร่งด่วนออกมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

โฮมโปร ดำเนินการเร่งด่วนออกมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึง เมกาโฮม และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ            ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าขึ้นในเมืองอู่ฮั่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ จนทำให้มีผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ โฮมโปร ผู้นำตลาดธุรกิจศูนย์รวมวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร ได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา จำนวน 113 สาขาทั่วประเทศ ทั้งโฮมโปร เมกาโฮม และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่าอย่างเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ พร้อมขนสต็อคหน้ากากอนามัย N95 วัสดุอุปกรณ์ และน้ำยาทำความสะอาดบ้าน ไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค            โดยดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในจุดให้บริการ และจุดสำคัญต่างๆ ที่เข้ามาใช้บริการในห้าง 2. […]