โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 31

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว งานโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 31

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว งานโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 31

ขอเชิญสื่อมวลชน ร่วมงานพิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 31 ในเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และติดตามการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ (ช่อง 23) ในเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 22.00 น.

เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 31

เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 31

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 31 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม 1 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว งานโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 31

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว งานโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 31

ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว พิธีประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 31 ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม 1 ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย