โรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย

ศรีศิลปวิทยาลัยจัดงานวันแม่ประจำปี 2560

ศรีศิลปวิทยาลัยจัดงานวันแม่ประจำปี 2560

นางเกื้อจิตต์ จุรีมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศิลป์วิทยาลัย ( ที่ 6 จากซ้าย ) พร้อมคณะทีมผู้บริหาร ครู อาจารย์ ร่วมเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของโรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9โดยงานนี้ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีและการประกวดมารยาทไทย พร้อมทั้งรับชมการแสดงของนักเรียน ณ โรงเรียนศรีศิลปวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด