ใส่ใจสุขภาพคู่รัก

รพ.บางปะกอก 9 ช่วนคู่รักใส่ใจสุขภาพก่อนแต่งงาน

รพ.บางปะกอก 9 ช่วนคู่รักใส่ใจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก Happy Valentine’s Day ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง และมอบความรัก ความห่วงใยแก่กัน รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ขอสนับสนุนให้คู่รักทุกคู่หันมาใส่ใจในสุขภาพ โดยเฉพาะคู่ไหนที่กำลังจะแต่งงาน การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน หรือก่อนตั้งครรภ์จึงมีความสำคัญที่คู่รักทุกคู่ควรให้ความสำคัญ “การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนตั้งครรภ์” หลายๆคู่ มักข้ามขั้นตอนนี้ไปเพราะเห็นว่าไม่สำคัญยุ่งยากเสียเวลา และอาจจะกลัวว่าทำให้อีกฝ่ายคิดว่าเราไม่ไว้ใจ แต่การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจเพื่อเช็คสภาพความพร้อม และความสมบูรณ์ของร่างกาย เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตร และหากพบโรคจากการตรวจจะได้รักษาได้ทันท่วงที ทำไมเราต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ? เพื่อตรวจสุขภาพตัวเองและคู่สมรสของเราว่าเป็นโรคหรือมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคได้หรือไม่ ถ้าเราทราบล่วงหน้าเราจะสามารถหาวิธีรักษา หรือป้องกันได้อย่างทันเวลา ไม่ว่าจะเป็นโรคทางพันธุกรรม เช่น โรคโลหิตจางธาลัสซิเมีย หรือ โรคที่มีโอกาสแพร่ไปสู่คู่แต่งงาน หรือลูกน้อยที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วย เช่นโรคที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์หรือโรคที่ติดต่อทางเลือด ไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์ หรือไวรัสตับอักเสบบี อาจแพร่เชื้อไปสู่คู่แต่งงานหรือไปสู่ลูกน้อยในครรภ์ได้ สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ.นพดล จันทรเทพเทวัญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินารีเวช สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์สตรี รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล โทร : 02-109-9111 ต่อ 10213, 10214 หรือ […]