ไขเคล็ดลับ การทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จ กับงานสัมมนาแห่งปี Digital Trends 2020 : The 7 Elements of Digital Transformation

ไขเคล็ดลับ การทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จ กับงานสัมมนาแห่งปี Digital Trends 2020 : The 7 Elements of Digital Transformation

ไขเคล็ดลับ การทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จ กับงานสัมมนาแห่งปี  Digital Trends 2020 : The 7 Elements of Digital Transformation

ไขเคล็ดลับ การทำ Digital Transformation ให้ประสบความสำเร็จ กับงานสัมมนาแห่งปี Digital Trends 2020 : The 7 Elements of Digital Transformation สถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) ขอเชิญผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารไอทีทุกระดับและผู้สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “Digital Trends 2020 : The 7 Elements of Digital Transformation” ถึงความสำคัญของการทำ Digital Transformation โดยต้องการชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มของเทคโนโลยีในปีหน้าจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างไร โดยเน้นถึงองค์ประกอบ 7 ด้านของการทำ Digital Transformation โดยมีประเด็นการบรรยายที่ครอบคลุมทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1) VP, Customer Centric, Solving Problems 2) Involve Everyone, enable […]