ไทยสมายล์ร่วมกับการบินไทยรวมฐานปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบุกอินเดีย ขยายจีน รุกอาเซียน

ไทยสมายล์ร่วมกับการบินไทยรวมฐานปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบุกอินเดีย ขยายจีน รุกอาเซียน

ไทยสมายล์ร่วมกับการบินไทยรวมฐานปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบุกอินเดีย ขยายจีน รุกอาเซียน

ไทยสมายล์ร่วมกับการบินไทยรวมฐานปฏิบัติการบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบุกอินเดีย ขยายจีน รุกอาเซียน สายการบินไทยสมายล์ปรับยุทธศาสตร์ ร่วมกับการบินไทยใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นฐาน เพื่อบุกอินเดีย ขยายจีน รุกอาเซียน ให้เชื่อมต่อเที่ยวบินกับสายการบินไทย โดยสายการบินไทยสมายล์จะให้บริการเส้นทางบินจากท่าอากาศยานดอนเมืองจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 นี้ จากนั้นจะหยุดการบินที่ท่าอากาศยานดอนเมือง แล้วย้ายฐานปฏิบัติการบินไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทั้งหมด ปัจจุบันสายการบินไทยสมายล์ให้บริการจากท่าอากาศยานดอนเมืองไปยัง 3 จุดบิน ได้แก่ ดอนเมือง-เชียงใหม่ 4 เที่ยว/วัน, ดอนเมือง – ภูเก็ต 3 เที่ยว/วัน และ ดอนเมือง-ขอนแก่น 3 เที่ยว/วัน รวม 10 เที่ยว/วัน ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560 เป็นต้นไป เที่ยวบินดังกล่าวทั้งหมดจะย้ายไปเริ่มต้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้สายการบินไทยสมายล์จะเพิ่มเที่ยวบิน สุวรรณภูมิ-ภูเก็ต จาก 6 เที่ยว/วัน เป็น 7 เที่ยว/วัน, สุวรรณภูมิ-ขอนแก่น จาก 6 เที่ยว/วัน เป็น 8 […]