ไลฟ์โค้ช

ไลฟ์โค้ชพัฒนาคน…พัฒนาองค์กร

ไลฟ์โค้ชพัฒนาคน…พัฒนาองค์กร

บริษัท เบ็ทเทอร์ยู จำกัดผนึกกำลังทีมไลฟ์โค้ช (Life Coach)มืออาชีพ นำโดยพจนารถ ซีบังเกิด ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท จิมมี่ เดอะ โค้ช (Jimi The Coach Group) จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ไลฟ์โค้ชกับการพัฒนาพนักงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร”ท่ามกลางความสนใจจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ขององค์กรชั้นนำกว่า 30 องค์กร เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อค้นหาแนวทางในการสร้างแรงผลักดันให้พนักงานในองค์กร ได้นำเอาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพตัวเองและองค์กรได้อย่างเหมาะสม จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้